Надання адміністративних послуг врегульовано на законодавчому рівні

Надання адміністративних послуг врегульовано на законодавчому рівніНабув чинності Закон України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VІ, який визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Законом передбачено, що адміністративна послуга це результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Суб’єктом надання адміністративної послуги може бути орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Норми цього закону поширюються на суспільні відносини, пов’язані з наданням адміністративних послуг, зокрема, наданням у вигляді витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, копій, дублікатів документів. У результаті надання адміністративної послуги надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Центри надання адміністративних послуг утворюються при міських радах (їх виконавчих органах) міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі адміністраціях. Через Єдиний державний портал адміністративних послуг забезпечується надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет.

Незалежно від реєстрації її місця проживання, місця перебування (крім випадків встановлених законом) фізична особа, у тому числі фізична особа підприємець має право на отримання адміністративної послуги. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцем знаходження такої особи або у випадках, передбачених законом, – за місцем провадження діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта.

Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі.

Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначається цим Законом.


Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори