Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів

Про окремі питання юрисдикції адміністративних судівЗа приписами статей 55, 124 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції, система яких будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Адміністративні суди утворено з метою реалізації конституційних прав кожного на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, захисту виборчих прав, права на доступ до публічної служби тощо в Україні.

Найвищим судовим органом у системі адміністративних судів є Вищий адміністративний суд України, одним із основних завдань якого є узагальнення практики застосування адміністративними судами матеріального і процесуального закону з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні судових справ та надання відповідних роз’яснень.

На виконання цих функцій Пленум Вищого адміністративного суду України 20.05.2013р прийняв Постанову № 8 "Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів", в якій надав роз’яснення щодо категорій справ, які підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

У постанові, зокрема, зазначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення. У публічно-правовому спорі, як правило, хоча б однією стороною є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

При цьому, спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед суб'єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних управлінських функцій.

До юрисдикції адміністративних судів належить, зокрема, вирішення питання щодо законності (крім конституційності) підзаконних правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів владних повноважень.

Підлягають розгляду адміністративними судами спори з приводу державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації та припинення професійних спілок, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, видачі державних актів на право власності або постійного користування на земельну ділянку, земельні спори фізичних чи юридичних осіб з органом місцевого самоврядування, пов'язані з оскарженням його рішень, дій чи бездіяльності.

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи за участю органів Пенсійного фонду України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів.

Адміністративними є також справи про оскарження постанови прокурора, яка приймається для здійснення перевірки в порядку прокурорського нагляду, щодо скасування повністю або частково акта ревізії, складеного органами державного фінансового контролю, про оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

Завантажити документ postanova-vasu-8.doc [151,5 Kb][59] Завантажити Переглянути документ онлайнЮридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори