Доступ до інформації – гарантія вирішення важливих життєвих питань. Право на звернення та доступ до публічної інформації

Доступ до  інформації – гарантія вирішення важливих життєвих питань. Право на звернення та доступ до публічної інформації    Володіння інформацією, а ще краще володіння достовірною інформацією, запорука ваших правильних дій в правовому полі.

    Реалізацію прав на інформацію і на звернення закріплено в Конституції України (ст.34, 40) в законах України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян».

    Що означає право людини на інформацію? Так, згідно з ст. 5 Закону України «Про інформацію», це можливість вільно одержувати, використовувати, поширювати, зберігати та захищати інформацію, необхідну для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
    Однією із форм отримання інформації є запит, тобто прохання до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

    Стаття 3 Закону України «Про звернення громадян» надає право громадянам подавати звернення (пропозиції, заяви, скарги). Пропозицією є звернення громадян де висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності тих чи інших органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних та посадових осіб. Клопотання – письмове звернення з проханням визнати за особою відповідного статусу прав, свобод або інше. Скарга – вимога поновити права і захистити законні інтереси громадян, порушені діями, бездіяльністю або рішеннями прийнятими відповідними органами, установами, організаціями.

    Для розгляду звернень, запитів та отримання на них відповідей чинним законодавством визначено конкретні строки. Згідно з ст. 20 Закону України «Про інформацію» на розгляд звернення передбачено не більше одного місяця від дня надходження. Якщо звернення не потребує додаткового вивчення відповідь надається невідкладно, але не пізніше 15 днів з часу отримання. За умови, що питання викладені у зверненні вирішити у місячний термін не можливо, керівник або заступник керівника органу, який повинен дати відповідь має право продовжити термін розгляду, але не більш ніж на 45 днів загального терміну.

    Нормами Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що відповідь на запит надається не пізніше 5 робочих днів, а у випадках якщо запит стосується захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту та іншої важливої інформації зазначеної в цьому законі, не пізніше 48 годин з дня отримання такого запиту.

Правова служба

Схожі публікації


Догори