Щодо можливих шляхів забезпечення житлом

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України просить довести до відома членів профспілки, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, наступну інформацію.

З метою створення умов для реалізації права кожного громадянина країни на житло, в тому числі соціально незахищених верств населення, в останні роки в Україні було прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів.

З 1 січня 2007 року набрав чинності Закон України «Про житловий фонд соціального призначення».

Відповідно до цього Закону органи місцевого самоврядування формують житловий фонд соціального призначення, здійснюють ряд інших повноважень стосовно управління цим фондом, його використанням, а також ведуть облік громадян, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків, приймають рішення про надання цим громадянам соціального житла.

Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством (стаття 10 Закону).

Мінімальні норми забезпечення соціальним житлом встановлені Постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом» від 19 березня 2008 року № 219.

Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування а такому обліку та зняття з нього, Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, Порядок визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, Порядок проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними та Порядок надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення затверджені Постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» від 23 липня 2008 року № 682.

Громадяни, які перебувають на квартирному обліку, але не мають або втратили через підвищення своїх доходів право на соціальне житло, зможуть поліпшити житлові умови за рахунок доступного житла.

Доступне житло – це недороге житло, яке з допомогою держави спроможні придбати громадяни з невисоким рівнем доходів.

До таких громадян належать ті, у яких середньомісячний сукупний дохід разом з доходами членів їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує за даними Держкомстату чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні.

Такі громадяни, крім перебування на обліку для поліпшення житлових умов, рішенням місцевого органу виконавчої влади повинні бути включеними до списку осіб, що мають право на доступне житло.

Можливість реалізації права громадян на доступне житло регулюється Указом Президента України «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом» від 8 листопада 2007 року за № 1077.

На реалізацію цього Указу розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року за № 1406 – р схвалено Концепцію Державної цільової соціально-економічної програми будівництво (придбання) доступного житла на 2009 – 2016 роки.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом» від 11 лютого 2009 року за № 140 затверджено Порядок надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом. Відповідно до цієї постанови державна підтримка передбачає сплату за рахунок бюджетних коштів 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла або надання уповноваженим банком пільгового іпотечного кредиту.

Для отримання як соціального, так і доступного житла необхідно перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та бути включеними до списку осіб, які мають право на соціальне чи доступне житло.

Правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які тривалий час на законних підставах проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, врегульовано Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», який набрав чинності з 1 січня 2009 року.

Покращити житлові умови можна за рахунок отримання житла в оренду з викупом за рахунок власних коштів громадян та коштів державної підтримки.

Порядок оренди житла з викупом затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року за № 274.

Схожі публікації


Догори