Конституційний Суд України надав офіційне тлумачення окремих положень Цивільного процесуального кодексу України

Конституційний Суд України надав офіційне тлумачення окремих положень Цивільного процесуального кодексу України22 квітня 2014 року Конституційний Суд України прийняв рішення за № 4-рп/2014 щодо офіційного тлумачення окремих положень Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), згідно з яким ухвали суду першої інстанції про відмову у внесенні виправлень у рішення підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду.

Необхідність у офіційному тлумаченні названих положень зумовлена неоднозначним застосуванням судами загальної юрисдикції положення п. 10 ч. 1 ст. 293 Кодексу: в одних випадках суди приймали до розгляду скарги на ухвали суду першої інстанції про відмову у внесенні виправлень у рішення, зазначаючи, що ці ухвали можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду, а в інших – відмовляли в такому розгляді виходячи з того, що вказані ухвали не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, а заперечення на них включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Основною особливістю ухвал суду першої інстанції щодо внесення виправлень у рішення або відмови у внесенні виправлень є те, що суд може постановити їх у будь-який час, зокрема й після набрання рішенням законної сили. За цих умов такі ухвали суду першої інстанції ф актично не можуть бути оскаржені разом із рішенням суду. А це, у свою чергу, обмежує право на судовий захист.

Конституційний Суд України також звернув увагу на те, що відсутність можливості апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції про відмову у внесенні виправлень у рішення окремо від рішення суду у випадку, якщо наявні у тексті судового рішення неточності (арифметичні помилки чи описки) стосуються істотних обставин, може ускладнити або навіть унеможливити виконання судового рішення, що є завершальною стадією судового розгляду справи.

Натомість, невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом, адже відповідно до практики Європейського суду з прав людини право на виконання судового рішення є складовою права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, для цілей якої виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як невід'ємна частина судового розгляду.

Конституційний Суд України дійшов висновку про те, що можливість апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції про відмову у внесенні виправлень у рішення в такому самому порядку, як і ухвал щодо внесення виправлень у рішення, узгоджується зі справедливістю як складовою принципу верховенства права та визначеними в частині третій статті 129 Конституції України основними засадами судочинства, зокрема рівністю усіх учасників судового процесу перед законом і судом, забезпеченням апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

З огляду на викладене Конституційний Суд України вирішив, що положення п. 10 ч. 1 ст. 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України, ч. 2 ст. 293 Цивільного процесуального кодексу України необхідно розуміти так, що апеляційному оскарженню окремо від рішення суду підлягають ухвали суду першої інстанції як про внесення виправлень у рішення, так і про відмову у внесенні виправлень у рішення.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Завантажити документ dodanok_kcu.doc [54 Kb][63] Завантажити Переглянути документ онлайнЮридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори