Відповідь Міністерства юстиції України

В приведеній раніше інформації стосовно зустрічі керівників Профспілки працівників освіти і науки України та Міністерства освіти і науки України 15 січня 2009 року повідомлялося про лист МОН України від 15.01.20098 року №1/12-100, направлений в Міністерство юстиції України . В зазначеному листі йшлося про необхідність висловлення позиції щодо застосування в поточному році положень пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року №530 «Про деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» при наданні житлово-побутових гарантій педагогічним працівникам сільської місцевості і селищ міського типу у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008.

Текст відповіді Міністерства юстиції України наведено нижче.

Міністерство освіти і науки

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Україна, 01001, м, Київ
пул. Городецького, ІЗ
Тел./факс: (38-044)278-37-23

19.02.2009 № 565---26-09-21


На№ 1/12400 від 15,01.2009 р.

Міністерство юстиції розглянуло ваш лист щодо висловлення позиції стосовно застосування у 2009 році положень пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" при наданні пільг педагогічним працівникам у сільській місцевості і селищах міського типу, у зв'язку з Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № Ю-рп/2008, і, в межах компетенції, повідомляє.

Пунктом 49 розділу II "Внесення змін до деяких законодавчих актів України" Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" було внесено зміни до Закону України "Про освіту", зокрема, доповнено абзац перший частини четвертої статті 57 зазначеного Закону положенням про те, що пільги на безплатне користування житлом з опаленням, та освітленням, надаються педагогічним працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідний розмір було встановлено у постанові Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (пункт 14).

Щодо ситуації, що склалась у зв'язку з прийняттям Конституційним Судом України Рішення від 22 травня 2008 року № Ю-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України), вважаємо за необхідне зазначити таке.

Пунктом 2 резолютивної частини вказаного Рішення визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення статті 67 розділу І, пунктів 2 - 4, 6 - 8, 10 -18, підпункту 7 пункту 19, пунктів 20 - 22, 24 - 34, підпунктів 1 - 6, 8 -12 пункту 35, пунктів 36-100 розділу П "Внесення змін до деяких законодавчих актів України" та пункту 3 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Конституція України визначає Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в України (стаття 147).

Рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтвердження з боку будь-яких органів державної влади.

Обов'язок виконання рішень Конституційного Суду України є вимогою як Конституції України (частина друга статті 150), так і Закону України “ Про Конституційний Суд України" (стаття 69).

Порядок виконання рішень і висновків Конституційного Суду України врегульовано статтею 70 зазначеного Закону.

Невиконання рішень та недодержання висновків Конституційного Суду України тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.

Як випливає з Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № 15-ри/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України), додаткове визначення у рішеннях Конституційного Суду України порядку його виконання не скасовує і не підміняє загальної обов'язковості виконання цього рішення. Незалежно від того, чи визначено в рішенні Конституційного Суду України порядок його виконання, відповідні державні органи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною другою статті 152 Конституції України та частиною другою статті 73 Закону України "Про Конституційний Суд України” визначено, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність - з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про__ їх неконституційність. Дана норма кореспондується з пунктом 5 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008, яким визначено, що положення Закону України "Про Державний бюджет. України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Заступник Міністра Л.В.Єфіменко
Лист

Схожі публікації


Догори