Продовжується розгляд судової справи за позовом Профспілки до Кабінету Міністрів України

Продовжується розгляд судової справи за позовом Профспілки до Кабінету Міністрів України3 червня 2014 року відбулося чергове судове засідання в адміністративній справі за позовом Профспілки працівників освіти і науки України до Кабінету Міністрів України, третя особа Міністерство освіти і науки України про визнання протиправними та скасування постанов від 25.03.2014 № 88 та від 25.03.2014 № 89, яка розглядається Окружним адміністративним судом міста Києва.

У судовому засіданні представником Профспілки подано заяву про уточнення позовних вимог з урахуванням ознайомлення з наданими відповідачем до суду документами про підготовку проектів постанов КМУ (проекти актів, пояснювальні записки, довідки про погодження, порівняльні таблиці, висновки Мінюсту тощо).

В уточненій позовній заяві вказувалося на порушення Регламенту Кабінету Міністрів при підготовці та прийнятті оскаржуваних актів:

– проекти оскаржуваних актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, не були надіслані СПО об’єднань профспілок та не були проведені узгоджувальні процедури з профспілковою стороною; проекти актів не були розміщені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів до початку засідання Уряду;

– проекти оскаржуваних актів не були погоджені усіма заінтересованими органами, зокрема, Мінсоцполітики, Міносвіти, Мінекономрозвитку;

– не проведено антидискримінаційну та антикорупційну експертизи проектів актів;

– висновки правової експертизи Мінюсту щодо відповідності оскаржуваних постанов Конституції України, актам законодавства та чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у сфері демократії, верховенства права та прав людини, зокрема положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, неналежності до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, є необґрунтованими та суперечать Конституції, законодавчим та міжнародно-правовим актам.

До суду була надана відповідь СПО об’єднань профспілок про те, що оскаржувані постанови до СПО на погодження не надходили.

За клопотанням представника Профспілки до матеріалів справи були долучені додаткові звернення від профспілкових організацій на підтримку профспілкової позиції (понад 300 звернень), копії листів, наказів місцевих органів влади про фактичне зменшення надбавки за престижність праці педпрацівникам з 20% до 10%, 5%, висновок аудиторської фірми про погіршення умов оплати праці педпрацівників внаслідок прийняття оскаржуваних постанов.

Представником відповідача надано суду копію оголошення в Офіційному віснику України, № 37, 16 травня 2014 про розгляд цієї судової справи.

Заперечуючи проти адміністративного позову сторона відповідача зазначала, що:

– постанови Урядом прийнято у відповідності до наданих повноважень;

– з метою створення умов для гнучкого стимулювання педагогічних працівників і встановлення надбавки в будь-якому розмірі в межах граничного розміру 20%;

– проекти актів були розроблені Міністерством фінансів та погоджені без зауважень міністерствами юстиції, освіти і науки, економічного розвитку і торгівлі, соціальної політики;

з профспілками проекти постанов не погоджувалися, оскільки вони не стосуються питань соціально-трудової сфери (така позиція озвучена представником Уряду (соціального партнера) в судовому засіданні з посиланням пояснювальну записку, підписану Міністром фінансів України О.В. Шлапаком.

Розгляд справи продовжується. Наступне судове засідання призначено на 12 червня 2014 року - 16.15.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори