Подання документів на пенсію – готуємося завчасно

Подання документів на пенсію – готуємося завчасноЗгідно зі ст. 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» заява про призначення пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ) або уповноваженого ним органу, чи уповноваженій особі в порядку, визначеному правлінням фонду.

Постановою правління ПФУ від 25.11.2005 р. за № 22-1 (далі – Порядок № 22-1) було затверджено Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Порядком передбачено, що заява про призначення пенсії працюючим громадянам подається працівником до управління Пенсійного фонду України в районах, містах через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації. При цьому п. 5 цієї постанови обумовлено, що днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що її призначає, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший.

Оскільки працюючим громадянам документи для призначення пенсії оформляються за місцем роботи, на кожному підприємстві (організації, установі) адміністрацією має бути визначено уповноважену посадову особу, на яку покладаються обов’язки з підготовки таких документів.

Якщо до заяви про призначення пенсії додано не всі потрібні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи потрібно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис.

Якщо їх буде подано не пізніше, як упродовж трьох місяців із дня повідомлення про потребу подання додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо документи, які потрібно подати додатково, протягом трьох місяців не подано, пенсія за згодою особи призначається (відновлюється) за наявними документами.

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і копіях засвідчених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію. Копія з трудової книжки засвідчується адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію. Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах.

Крім цього, п. 34 Порядку №22-1 передбачено, що уповноважена посадова особа зобов’язана не пізніше ніж за місяць до дня досягнення працівником пенсійного віку повідомити йому про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах.

Працівник подає уповноваженій особі заяву про призначення пенсії за встановленою формою. До заяви обов’язково додається паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце її постійного проживання. Зразки заяви та інших документів, необхідних для призначення різних видів пенсій, наведено у зазначеному Порядку.

Уповноваженій особі доцільно вести облік працівників, які протягом певного періоду виходитимуть на пенсію. Це потрібно для того, щоб можна було завчасно перевірити документи, необхідні для призначення пенсії (чи всі записи внесені до трудової книжки і належно оформлені), зробити запити на інші підприємства щодо видачі уточнюючих довідок тощо.

Звертатися за призначенням пенсії можна в будь-який час після виникнення права на пенсію. Для призначення пенсії за віком можна звертатися і до настання пенсійного віку, але не раніше ніж за місяць до виникнення такого права.

Пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того, чи припинила особа працювати на час звернення за пенсією, чи ні. А пенсії за вислугу років призначаються за умови залишення роботи, яка дає право на цей вид пенсії.

Подана заява про призначення пенсії реєструється уповноваженою особою в журналі, який вона повинна вести. У десятиденний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії уповноважена особа оформляє всі необхідні документи і подає їх до районного управління ПФУ.

Заяви про призначення пенсії реєструються в журналі реєстрації рішень районного управління ПФУ, який призначає пенсію. Заявнику або уповноваженій посадовій особі органом ПФУ видається розписка із зазначенням дати прийняття заяви, а також переліку одержаних і відсутніх документів.

Не пізніше 10 днів після надходження для призначення пенсії документів орган Пенсійного фонду повинен розглянути подані документи та прийняти рішення. При цьому органи ПФУ мають право вимагати додаткового оформлення прийнятих і подання додаткових документів, а також перевіряти, якщо необхідно, обґрунтованість їх видачі. У разі відмови в призначенні пенсії заявникові направляється (видається) відповідне повідомлення із зазначенням причини відмови та порядку оскарження рішення.

Згідно з п.36 названого Порядку №22-1 орган, що призначає пенсію, надає:

– роз’яснення та особам з питань призначення та виплати пенсій;

– за потреби видає бланки документів;

– допомогу особам щодо одержання відсутніх документів для призначення пенсії.

Таку саму допомогу зобов’язані надати і за місцем де працює особа на момент призначення пенсії (п. 35 Порядку №22-1).

Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та рішенням про призначення пенсії зберігається в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера в органі ПФУ за місцем фактичного його проживання.

Документом, який підтверджує призначення громадянину пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається органом, який призначає пенсію. За бажанням пенсіонера йому видається виписка з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), які враховані при розрахунку пенсії.

Крім того, пенсіонеру видається пам’ятка, в якій зазначено права та обов'язки пенсіонерів. Зокрема, цією пам’яткою передбачено, що пенсіонери зобов'язані повідомляти органи ПФУ про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про влаштування чи звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї.

Відділ соціальних питань і охорони праці ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори