Запитуєте – відповідаємо: індексація заробітної плати педагогічним працівникам

Запитуєте  – відповідаємо: індексація заробітної плати педагогічним працівникамЧи здійснюється індексація заробітної плати педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів у зв’язку з підвищенням ставок заробітної плати та виплатою 20-відсоткової надбавки з 1 вересня 2011 року?

Індексація грошових доходів – це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація грошових доходів, в тому числі заробітної плати, здійснюється відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

Відповідно до цих законодавчих актів індексації підлягає сума заробітної плати в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Пунктом 5 Порядку встановлено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів. Індексація грошових доходів, отриманих за цей місяць, не проводиться. Для проведення подальшої індексації здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін, починаючи з наступного місяця. Якщо сума збільшення грошових доходів менша від суми індексації, нарахованої відповідно до цього Порядку, подальша індексація проводиться за прикладом, наведеним у додатку 4 Порядку.

У прикладі для визначення права на подальшу індексацію сума підвищення заробітної плати порівнюється з сумою індексації, обчисленою із величини прожиткового мінімуму того місяця, в якому відбулося підвищення заробітної плати працівника.

Статтею 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» прожитковий мінімум у 2011 році для працездатних осіб установлено з 1 січня в розмірі 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні. Цією статтею у такому ж розмірі затверджено мінімальну заробітну плату.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (з урахуванням змін) посадові оклади працівників бюджетних установ, у тому числі дошкільних навчальних закладів, з 1 вересня підвищено на 0,94 відсотка у зв’язку із збільшенням з 635 гривень до 641 гривні розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду.

З метою забезпечення диференціації між посадовими окладами працівників, посади яких віднесено до 1- 7 тарифних розрядів, постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 року їх затверджено у дещо більших розмірах, порівняно із обчисленими із застосуванням величини посадового окладу працівника першого тарифного розряду.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» педагогічним працівникам, в тому числі дошкільних навчальних закладів, з 1 вересня 2011 року запроваджено виплату 20-відсоткової надбавки.

У зв’язку з підвищенням заробітної плати за цими двома підставами, вересень місяць буде вважатися базовим при обчисленні індексу споживчих цін для подальшої індексації тим працівникам, сума збільшення заробітної плати у яких перевищує суму індексації, нараховану за цей місяць.

Приклад
Вихователь дошкільного навчального закладу має вищу кваліфікаційну категорію та, починаючи з вересня 2008 року, працює незмінно з педагогічним навантаженням 36 годин на тиждень ( базовим місяцем є жовтень 2008 року).

Згідно з додатком 9 до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 ( із змінами і доповненнями) ставка заробітної плати такому працівникові встановлюється на рівні 12 тарифного розряду, яка станом на серпень 2011 року складала 1346 грн.

Заробітна плата за виконання педагогічної роботи в обсязі 36 годин на тиждень з урахуванням надбавки за вислугу років в розмірі 30 відсотків становила у серпні 2099,76 грн.:
1346 грн. х 36 год. / 30 год. = 1615,2 грн.
1615,2 грн. х 30 % = 484,56 грн.
1615,2 грн. + 484,56 грн. = 2099,76 грн.

З 1 вересня ставка заробітної плати у зв’язку із збільшенням величини посадового окладу працівника першого тарифного розряду підвищилась на 0,94 % і становила 1359 грн.
Заробітна плата за 36 годин педагогічної роботи складала 1630,8 грн.:
1359 грн. х 36 год. / 30 год. = 1630,8 грн.
1630,8 грн. х 30 % = 489,24 грн.

З 1 вересня також виплачено 20-відсоткову надбавку за престижність педагогічної праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 373, яка складала 326,16 грн.
1630,8 грн. х 20 % = 326,16 грн.
Сума заробітної плати у вересні становила 2446,2 грн.
1630,8 грн. + 489,24 грн. + 326,16 грн. = 2446,2 грн.
Збільшення суми заробітної плати порівняно з серпнем складає 346,44 грн.:
2446,2 грн. - 2099,76 грн. = 346,44 грн.

Сума індексації заробітної плати у вересні з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін 34,5 %, обрахованого, починаючи з жовтня 2008 року (базовий місяць в наведеному прикладі), становить 331,2 грн.

Оскільки сума підвищення заробітної плати 346,44 грн. перевищує суму індексації 331,2 грн., то для цього працівника базовим місяцем є вересень. Тому індексація за цей місяць не провадиться.

Для визначення права на подальшу індексацію заробітної плати, починаючи з наступного місяця, здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком на загальних підставах.

Якщо ж сума підвищення заробітної плати менша, ніж сума індексації, то місяць її підвищення не вважається базовим. В такому випадку працівникові здійснюється подальша індексація заробітної плати.

Приклад
Музичний керівник, якому присвоєно другу кваліфікаційну категорію (8 тарифний розряд), має педагогічне навантаження 24 години на тиждень та стаж педагогічної роботи 6 років, що дає право на виплату надбавки за вислугу років 10 відсотків. Базовим місяцем для цього працівника є жовтень 2008 року.

Заробітна плата за серпень становить 1145,1 грн.:
Ставка заробітної плати за 8 тарифним розрядом у серпні складала 1041 грн.
1041 грн. х 10 % = 1145,1 грн.

З урахування підвищення з 1 вересня ставки заробітної плати на 0,94 % та виплати 20-відсоткової надбавки заробітна плата становить 1366,3 грн.:
1051 грн. х 10 % = 1156,1 грн.
1051 грн. х 20 % = 210,2 грн.
1156,1 грн. + 210,2 грн. = 1366,3 грн.

Сума підвищення заробітної плати у вересні порівняно з серпнем складає 221,2 грн.:
1366,3 грн. – 1145,1 грн. = 221,2 грн.

Сума індексації заробітної плати у вересні з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін 34,5 %, обрахованого, починаючи з жовтня 2008 року (базовий місяць в наведеному прикладі), також становить 331,2 грн.

Оскільки сума підвищення заробітної плати 221,2 грн. не перевищує суму індексації 331,2 грн., то для цього працівника вересень не вважається базовим місяцем. Тому індексація заробітної плати продовжується.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори