Індексація стипендії

Індексація стипендії здійснюється відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078.

Відповідно до п. 4 Порядку стипендії підлягають індексації у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Пунктом 5 Порядку зокрема встановлено, що у разі підвищення розмірів стипендій місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсотка.

Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. N 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення» підвищення стипендій відбулося з 1 січня 2008 року. Для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, її розмір затверджено в сумі 1060 гривень на місяць.

Таким чином базовим місяцем для обчислення індексу споживчих цін був січень 2008 року. Індексація стипендії в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2008 році розпочалася з березня, тобто з наступного місяця після місяця опублікування індексу (п. 11 Порядку) на індекс інфляції 2,7 %, оскільки положеннями цього пункту установлено, що підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Згідно з абзацом третім пункту 5 Порядку, якщо сума збільшення грошових доходів менша від суми індексації, нарахованої відповідно до цього Порядку, подальша індексація проводиться за прикладом, наведеним у додатку 4.

Згідно з прикладом, сума індексації за березень, тобто місяць, у якому здійснюється підвищення доходу у вигляді заробітної плати, визначається за індексом інфляції за січень.

Тобто для визначення різниці між сумою індексації та сумою підвищення заробітної плати, враховується сума нарахованої індексації у березні, тобто у місяці підвищення доходу, з урахуванням індексу інфляції за січень місяць.

Відповідно до ст.56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» наступне підвищення стипендії до розміру 1160 грн. для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, відбулося в січні місяці цього року. Сума підвищення стипендії складає 100 грн.

За аналогією наведеного прикладу у січні місяці поточного року має здійснюватися індексація стипендії з урахуванням індексу інфляції за листопад 2008 року.

На підставі опублікованих Державним комітетом статистики України індексів споживчих цін за лютий – листопад 2008 року, необхідних для проведення індексації, добуток індексів складає показник 16,4% ( 1,027 х 1,038 х 1,031 х 1,013 х 1,008 х 0,995 х 0,999 х 1,011 х 1,017 х 1,015).

Таким чином сума індексації стипендії в січні 2009 року складає 109,72 грн. (669 грн. х 16,4 % ), що є більше ніж сума підвищення стипендії.

Тому відповідно до затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України № 1078 Порядку та прикладу 4 січень місяць 2009 року не може вважатися базовим для індексації стипендії студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

Вважаємо, що позиція, викладена у листах Міністерства праці та соціальної політики України від 09.11.2007 р. N 68/10/136-07 та від 04.07.2008 р. N 53/10/136-08, в якій йдеться про порівняння суми індексації за місяць, в якому її було фактично виплачено, а не за місяць в якому здійснюється її нарахування, як це передбачається в абзаці третьому п.5 Порядку, з сумою підвищення доходу, не відповідає положенням Урядової постанови.

Начальник управління соціально-економічного захисту
А.Клименко

Схожі публікації


Догори