Призначення дострокової пенсії за віком

Призначення дострокової пенсії за вікомЗгідно із статтею 49 Закону України «Про зайнятість населення» працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням закладів, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день вивільнення залишилося не більше 1,5 року до пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (за умови реєстрації в службі зайнятості, та відсутності підходящої роботи) гарантується право на достроковий вихід на пенсію.

Проте потрібно мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Клопотання про достроковий вихід на пенсію безробітних видається відповідно до порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку безробітних.
У свою чергу статтею 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» передбачено, що особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

З огляду на зазначене для призначення дострокової пенсії за віком необхідно:

– звільнення з роботи із зазначених вище підстав (у трудовій книжці має бути зроблено відповідний запис);

– на день звільнення має залишатися не більше півтора року до настання загальновстановленого пенсійного віку (чоловіки – 60 років, жінки – віку, який підвищується у порядку, встановленому статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»), або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до зазначених законів;

– наявність страхового стажу у чоловіків 35 років, у жінок – 30 років;

– у випадку звільнення з ініціативи роботодавця у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням закладів, скороченням чисельності або штату працівників – реєстрація у Центрі зайнятості та клопотання Центру зайнятості про достроковий вихід на пенсію.

Пенсії за віком, призначені за 1,5 роки до досягнення пенсійного віку особам, які звільнені з роботи за скороченням штатів або у зв’язку із реорганізацією підприємства, установи, організації, або виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я – у період роботи не виплачуються.

Відділ соціальних питань і охорони праці

Схожі публікації


Догори