Наказ Міністерства освіти і науки України від 5.12.2008 р. № 1105

Міністерство освіти і науки України

Наказ
 
від 5 грудня 2008 року N 1105

Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2008 р. за N 1250/15941
      На виконання статті 45 Закону України "Про загальну середню освіту", Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" та з метою упорядкування штатів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, НАКАЗУЮ:
      1. Затвердити Типові штатні нормативи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (далі - Типові штатні нормативи), що додаються.
      2. Керівникам закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для даного закладу, за рахунок посад інших структурних підрозділів в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.
      3. Зберегти в штатах спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, посади медичного персоналу, які були у наявності до затвердження цих Типових штатних нормативів.
       4. Керівникам закладів привести штатні розписи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у відповідність з цим наказом. При цьому з метою економного і раціонального використання коштів та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 N 943 "Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" не допускати збільшення чисельності працівників у закладах, що склалась на 1 листопада 2008 року.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра П. Б. Полянського.
 
Міністр 
І. О. Вакарчук 
ПОГОДЖЕНО: 
  
Міністр праці та
соціальної  політики України 
 
Л. Денисова 
Міністр фінансів України 
В. Матвійчук 
Голова ЦК профспілки
працівників освіти і науки 
 
Л. С. Сачков 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України
від 5 грудня 2008 р. N 1105
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2008 р. за N 1250/15941 

Типові штатні нормативи
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Найменування посад 
Кількість штатних одиниць (максимальна) залежно від кількості груп вихованців 
4 - 5 
6 - 7 
8 - 10 
11 - 15 
16 - 22 
23 і більше 
Директор 
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи (крім шкіл (шкіл-інтернатів) для розумово відсталих дітей) 
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи для шкіл (шкіл-інтернатів) для розумово відсталих дітей 
2,5 
2,5 
Заступник директора з господарської роботи 
Завідувач господарства 
Педагог-організатор 
Інструктор з фізкультури 
0,5 
0,5 
0,5 
Керівник гуртка 
0,5 
0,5 
0,5 
Завідувач бібліотеки 
Бібліотекар 
0,5 
Сестра медична 
0,5 
0,75 
0,75 
Сестра медична з дієтичного харчування 
0,5 
0,5 
0,5 
Комірник 
Шеф-кухар 
Підсобний робітник 
Кастелянка 
Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)* 
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель 
1,5 
1,5 
___________
* Коли білизна здається в пральню, то на заклад вводиться одна одиниця машиніста із прання спецодягу (білизни).
1. Штати спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (далі школи-інтернати), формуються з урахуванням типу навчального закладу, кількості учнів (вихованців), класів, груп, режиму роботи, площі приміщень, будівель, споруд.
При визначенні штатів школи-інтернату дошкільні групи враховуються у загальній кількості груп.
2. Кількість вихователів у школах-інтернатах вводиться з розрахунку 2 штатні одиниці на кожну групу вихованців.
У школах-інтернатах, що мають дошкільні групи, кількість вихователів встановлюється з розрахунку 3,28 одиниці на кожну групу.
На оплату заміни вихователів у період їх відпусток, у вихідні та святкові дні в тих школах-інтернатах, де всі вихованці або їх частина залишаються в інтернаті у цей період, передбачаються асигнування, виходячи з режиму перебування дітей та норми роботи на ставку вихователя 25 годин. У межах цих асигнувань можуть бути введені додаткові посади вихователів.
3. У школах-інтернатах з кількістю 6 і більше груп один з вихователів призначається старшим вихователем.
4. Посада вчителя-логопеда у школах-інтернатах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, для розумово відсталих дітей, для дітей із затримкою психічного розвитку, сліпих дітей, дітей із зниженим зором вводиться:
з розрахунку 1 штатна одиниця на 25 - 30 учнів з тяжкими порушеннями мовлення;
у дошкільних групах шкіл-інтернатів - з розрахунку 1 штатна одиниця на кожні 15 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мови або на кожні 12 дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
5. Посада вчителя-дефектолога вводиться:
з розрахунку 1 штатна одиниця для роботи в слуховому кабінеті у школах-інтернатах для глухих дітей;
у школах-інтернатах, що мають дошкільні групи, укомплектовані глухими та сліпими дітьми та дітьми зі зниженим слухом та зором, дітьми із затримкою психічного розвитку, а також розумово відсталими дітьми, - з розрахунку 1 штатна одиниця на кожну групу.
У школах-інтернатах для дітей із зниженим слухом вводиться посада інструктора слухового кабінету.
6. Посада музичного керівника вводиться за наявності дошкільних груп з розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожну групу, але не більше 1 штатної одиниці на заклад.
7. У школах-інтернатах вводиться посада інженера-електронника або інженера-програміста з розрахунку:
0,5 штатної одиниці - за наявності навчального комп'ютерного комплексу з кількістю комп'ютерів 6 - 10 одиниць;
1 штатна одиниця - за наявності навчального комп'ютерного комплексу з кількістю комп'ютерів більше 10 одиниць.
У навчальному закладі може бути введено не більше 1 штатної одиниці інженера-електронника або інженера-програміста на заклад.
У разі відсутності фахівців для укомплектування посади інженера-електронника або інженера-програміста вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування відповідної техніки, проводиться доплата за обслуговування електронно-обчислювальної техніки.
8. У школах-інтернатах для дітей глухих та зі зниженим слухом вводиться посада техніка для обслуговування слухокоригуючого обладнання індивідуального та колективного користування з розрахунку:
0,5 штатної одиниці - за наявності 3 - 8 класів;
1 штатна одиниця - за наявності 9 і більше класів.
9. У школах-інтернатах для дітей сліпих та зі зниженим зором з числом 4 - 5 груп, у яких учні (вихованці) користуються підручниками та навчальною літературою з рельєфним шрифтом, установлюється 0,5 штатної одиниці посади бібліотекаря.
10. Посада лаборанта вводиться за наявності обладнаних кабінетів з розрахунку:
1 штатна одиниця для 7 - 12-их класів, але не більше ніж 2 штатні одиниці на школу-інтернат;
0,5 штатної одиниці у школах-інтернатах з кількістю учнів менше 100 осіб.
11. У школах-інтернатах усіх типів посада помічника вихователя з режимом роботи з 21-ї години вечора до 7-ї години ранку вводиться з розрахунку 2 штатні одиниці на кожний спальний корпус. При розміщенні в спальному корпусі більше 100 вихованців - 2 штатні одиниці помічника вихователя на кожний поверх спального корпусу.
За наявності ізолятора, розташованого за межами спального корпусу, додатково вводиться 2 штатні одиниці посади помічника вихователя.
12. Посада кухаря у школах-інтернатах вводиться з розрахунку 2 штатні одиниці на кожний навчальних заклад.
За наявності у школі-інтернаті учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів (вихованців), що перебувають у школі-інтернаті у вихідні та святкові дні додатково вводиться 0,5 штатних одиниці кухаря (за наявності не менше 25 таких дітей). Крім того, за наявності в школі-інтернаті двох і більше дошкільних груп встановлюється додатково 0,5 штатної одиниці кухаря.
13. Якщо бухгалтерський облік ведеться не централізовано, то в штати шкіл-інтернатів вводяться посади бухгалтерів, кількість яких визначається відповідно до Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.2003 N 269.
14. У школах-інтернатах вводиться посада секретаря-друкарки з розрахунку:
0,5 штатної одиниці, якщо у закладі менше 80 учнів;
1 штатна одиниця, якщо у закладі більше 80 учнів.
15. Посада прибиральника службових приміщень у школах-інтернатах вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. м площі, що прибирається.
Крім того, додатково вводиться 0,25 штатної одиниці посади прибиральника службових приміщень на кожний підготовчий клас, а також 0,25 штатної одиниці посади прибиральника службових приміщень на кожні 1 - 4 класи.
16. У школах-інтернатах за наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться по 1 штатній одиниці водія на кожний автотранспортний засіб (автобус), але не більш 5 штатних одиниць на заклад. За наявності гужового транспорту вводиться 1 штатна одиниця конюха або возія.
17. Посада двірника вводиться в штати шкіл-інтернатів відповідно до встановлених законодавством норм площі, що прибирається. У школах-інтернатах, які мають фруктовий сад чи земельну ділянку з декоративними насадженнями площею не менше 1,5 га, додатково може вводитися посада садівника.
18. Кількість сторожів вводиться у школах, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони, і визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 N 105.
19. У школах-інтернатах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату вводиться одна посада техніка для ремонту, обслуговування ортопедичного обладнання.
20. Кількість робітників з комплексного обслуговування й ремонту будівель визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 N 105.
У школах-інтернатах, що мають санітарно-очисні споруди вводиться посада робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням кількості робітників, передбачених цим пунктом.
Якщо опалення приміщень шкіл-інтернатів не передано в систему житлово-комунального господарства, то на опалювальний сезон вводяться посади машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні газової, опалювачів, виходячи з таких умов:
за наявності центрального опалення:
2 штатні одиниці машиніста (кочегара) котельні в зміну в кожній - в котельнях, що опалюються твердими видами палива з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв. м;
1 штатна одиниця оператора котельні в зміну - в котельнях з газовим опаленням;
2 штатні одиниці оператора котельні в зміну - в котельнях без автоматики безпеки;
за наявності пічного опалення:
0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці на школу-інтернат.
У школах-інтернатах з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів та насосів - 1 штатна одиниця в зміну.
Штатні одиниці робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон. Із загальної кількості машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні і робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачених цим пунктом, вводиться 1 штатна одиниця на рік.
21. За наявності облаштованого гардеробного приміщення на осінньо-зимовий період вводиться гардеробник на 200 окремих місць, за наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 учнів (вихованців), які навчаються в другу зміну.
22. У школах-інтернатах, в яких виховується не менше 25 осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вводиться 0,5 штатної одиниці юрисконсульта.
  Директор департаменту
економіки та фінансування 
 
П. М. Куліков 
Наказ

Схожі публікації


Догори