Перенесення щорічної відпустки у разі непрацездатності

Перенесення щорічної відпустки у разі непрацездатностіЗаконом України «Про відпустки» (п. 1 ч. 2 ст. 11) та Кодексом законів про працю України (п. 1 ч. 2 ст. 80) передбачено, що щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я від 13.11.2001р. № 455.

Інструкція визначає порядок і умови видачі, продовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. Інструкція погоджена з Федерацією професійних спілок України, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством фінансів України.

У пунктах 1.1 та 1.2 Інструкції зазначено, що тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності. Видача інших документів про тимчасову непрацездатність забороняється.

Якщо непрацездатність працівника настала під час відпустки, то невикористана її частина за його ініціативою надається по закінченні періоду непрацездатності або переноситься на інший період. При цьому, попередня згода або дозвіл роботодавця на продовження відпустки не є обов’язковими, оскільки продовження відпустки в цьому випадку є обов’язком, а не правом роботодавця.

Для продовження відпустки у зв’язку із хворобою працівнику достатньо повідомити роботодавця (безпосереднього керівника, відділ кадрів або іншу уповноважену особу) направивши телеграфне, факсимільне чи інше письмове повідомлення або повідомити в інший спосіб, а після виходу на роботу – надати листок непрацездатності.

У разі, якщо працівник (мати або інша працююча особа) під час щорічної відпустці доглядає за хворою дитиною, то листок непрацездатності видається з дня, коли особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи. Таке правило встановлено пунктом 3.11. зазначеної вище Інструкції.

Отже, діючим законодавством не передбачено видачу листка непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною в період щорічної відпустки працівника і відпустку у такому випадку не може бути перенесено на інший період або продовжено.

Лікарняний видається тільки з дня, коли працівник має приступити до роботи.


Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори