Доповнено перелік вищих навчальних закладів, яким надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету, що передбачає розширення їхніх прав

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 лютого 2010 р. № 76
Київ

Деякі питання надання вищим навчальним
закладам статусу самоврядного (автономного)
дослідницького національного університету

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Надати статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету вищим навчальним закладам згідно з додатком (далі — університети), які провадять діяльність відповідно до свого статуту.
2. Міністерству освіти і науки, Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів, Міністерству праці та соціальної політики забезпечити протягом 2011—2012 років підвищення у два рази оплати праці наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників університетів шляхом встановлення подвійних посадових окладів і ставок заробітної плати, у тому числі погодинної.
3. Міністерству освіти і науки, Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2011 року під час складання проектів Державного бюджету України кошти для організації стажування наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів та навчання студентів університетів у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових установах і вищих навчальних закладах, а також для розвитку матеріально-технічної бази, створення науково-навчальних центрів, забезпечення університетів науковим обладнанням та новітніми засобами навчання.
4. Підтримати пропозицію Міністерства освіти і науки щодо надання університетам права поетапно починаючи з 2011 року самостійно встановлювати нормативи співвідношення чисельності студентів до штатних посад науково-педагогічних працівників, але не менш як 5 до 1.
5. Міністерству освіти і науки, Вищій атестаційній комісії та Міністерству юстиції підготувати і подати Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів з питань надання університетам права приймати остаточне рішення про присвоєння вчених звань та присудження наукових ступенів з видачею атестатів і дипломів державного зразка.
6. Міністерству освіти і науки, університетам разом з обласними державними адміністраціями здійснити до 1 листопада 2011 р. відповідно до законодавства оформлення документів на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні університетів та їх структурних підрозділів.
7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вчиняти дії щодо відчуження закріпленого за університетами майна (в тому числі земельних ділянок) відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


Інд.28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. № 76

ПЕРЕЛІК
вищих навчальних закладів, яким надається
статус самоврядного (автономного) дослідницького
національного університету

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Національний університет біоресурсів та природокористування
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний авіаційний університет


___________

___________
0
4 лютого 2010
4 288
---

Схожі публікації


Догори