ЦК Профспілки наголошено на необхідності вирішення найбільш проблемних питань у галузі освіти

15.03.2011 № 02-7/144 Федерація профспілок України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу критичної ситуації, зумовленої недостатнім рівнем фінансування навчальних закладів та установ освіти.
За інформацією з місць обсяги видатків лише частково покривають нагальні потреби навчальних закладів. Так, наприклад, у Донецькій області забезпеченість видатками складає 80 відсотків; у Чернігівській області заплановані видатки дозволяють здійснювати виплату заробітної плати працівникам впродовж 9,9 місяців.
Через брак коштів у всіх територіях під загрозою виплата педагогічним працівникам винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків, також допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток, гарантованих ст.57 закону «Про освіту». Заплановані видатки не забезпечують надання педагогічним працівникам гарантій під час проходження курсів підвищення кваліфікації.
Відсутність необхідних асигнувань вже сьогодні спричинила масові порушення трудового законодавства. Це, зокрема, примусове надання відпусток без збереження заробітної плати, порушення режиму роботи навчальних закладів, безпідставне зменшення передбачених законодавством доплат, надбавок, підвищень тощо. В окремих територіях намітилася тенденція до порушення строків виплати заробітної плати.
Підвищення заробітної плати працівників, що відбулося в поточному році, призвело до збільшення розриву між величиною посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та законодавчо встановленою мінімальною заробітною платою. Нинішні заробітки педагогів, як і освітян в цілому, на тлі зростання цін на товари та тарифів на послуги не в змозі задовольнити навіть нагальні фізичні потреби.
Освітяни занепокоєні знехтуваними владою домовленостями, досягнутими в ході переговорів з представниками Профспілки наприкінці минулого року, щодо упорядкування оплати праці на основі ЄТС та поширення 20-відсоткових надбавок за престижність праці на всі категорії педагогічних працівників.
Згідно з рішеннями місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування здійснюються заходи щодо реорганізації навчальних закладів, їх ліквідації та закриття, особливо у сільській місцевості.
Зазначене має місце в переважній більшості територій України. За оперативними даними у Вінницькій області, наприклад, впродовж року кількість шкіл зменшилась на 18 одиниць, призупинено діяльність 4-х шкіл І ступеня у Волинській області, закрито 4 школи у Київській, 2 - у Миколаївській, 10 - у Полтавській області; планується закриття 8 шкіл у Одеській області, 13 – у Черкаській, 31 – у Чернігівській області; будуть реорганізовані 25 шкіл у Запорізькій області, 7 шкіл - у Київській, 13 – у Полтавській області. У Запоріжжі здійснюються підготовчі заходи для ліквідації до 1 травня поточного року 7 районних відділів освіти. Процес оптимізації супроводжується скороченням штату працівників навчальних закладів та органів управління освітою.
Такі дії не відповідають вимогам Законів України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та входять у суперечність з положеннями Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», згідно з яким поточний рік оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства.
До того ж, вони викликають супротив та невдоволення батьківської громади, дітей, працівників навчальних закладів, профспілкових працівників, дестабілізують ситуацію, що засвідчено в численних зверненнях на адресу ЦК Профспілки.
Інформуємо також, що з метою відстоювання трудових, соціально-економічних прав та інтересів освітян учасниками II пленуму ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 01.03.2011 року схвалено постанову «Про дії Профспілки працівників освіти і науки України у зв’язку з порушенням трудових прав на рівень оплати праці працівників галузі, звуженням рівня законодавчо встановлених соціально-економічних гарантій», якою прийнято рішення про проведення 21 березня 2011 року масових акцій протесту в столиці АР Крим, обласних центрах та м. Севастополі, а 22 березня 2011 року - в місті Києві за участю організаційних ланок Профспілки.
На виконання цієї постанови спрямовано також відповідні звернення до
- Президента України Януковича В.Ф. з приводу необхідності забезпечення конституційних прав на доступність дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти в комунальних навчальних закладах та їх розвитку,
- Голови Верховної Ради Литвина В.М. щодо необхідності вжиття заходів для продовження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, а також недопущення ліквідації, закриття та реорганізації інших навчальних закладів, що сприятиме забезпеченню трудових прав працівників освіти,
- Кабінету Міністрів України з приводу необхідності передбачення під час перегляду Державного бюджету України на 2011 рік за підсумками першого кварталу обсягів фінансування галузі, необхідних для реалізації положень Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» в частині поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, поширення 20-відсоткової надбавки на всі категорії педагогічних працівників, а також зменшення розриву між розміром посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та законодавчо встановленою мінімальною заробітною платою відповідно до положень Генеральної угоди,
- Федерації профспілок України стосовно доцільності входження ФПУ у колективний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України з питань порушення положень Генеральної угоди щодо відповідності розмірів посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати,
- Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо необхідності призупинення дії наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників», завершення процедури атестації педагогічних працівників за раніше встановленими правилами, її удосконалення з урахуванням пропозицій та зауважень галузевої Профспілки.
У зв’язку із зазначеним ЦК Профспілки працівників освіти і науки України просить вжити відповідних заходів, спрямованих на збільшення обсягів видатків на фінансування галузі під час перегляду Державного бюджету України на 2011 рік за підсумками першого кварталу, в тому числі необхідних для реалізації положень Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» щодо поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, поширення 20-відсоткової надбавки на всі категорії педагогічних працівників, зменшення розриву між розміром посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та законодавчо встановленою мінімальною заробітною платою відповідно до положень Генеральної угоди, недопущення збільшення чисельності безробітних за рахунок скорочення та звільнення працівників навчальних закладів.


Голова Профспілки Г.Ф.Труханов

Схожі публікації


Догори