Лист ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Президенту України В.А.Ющенка (04.02.2008 р.)

04.02.2008 № 02-5/49
Президенту України В.А.Ющенку

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України за наслідками Вашої зустрічі з представниками профспілок вдруге звертається до Вас з приводу суттєвого звуження трудових та соціально-економічних прав, гарантій, пільг працівникам та студентам закладів і установ освіти Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Відповідними положеннями закону скасовано гарантії педагогічним, науково-педагогічним працівникам про встановлення середніх посадових окладів відповідно не нижче середньої та на рівні подвійної заробітної плати працівників промисловості, а також доплат спеціалістам закладів освіти до середньомісячної заробітної плати працівників народного господарства, що були встановлені статтею 57 Закону України «Про освіту».

Обмежено соціальною податковою пільгою гарантії педагогам та пенсіонерам з їх числа у сільській місцевості та селищах міського типу на безоплатне забезпечення житлом з опаленням та освітленням, які передбачалися цією ж статтею Закону України «Про освіту».

Скасовано державні гарантії у рівнях оплати праці працівників різної кваліфікації в установах та організаціях, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, що були передбачені статтею 18 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".

Обмежено права науково-педагогічних та наукових працівників у рівнях пенсійного забезпечення, надані статтею 24 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Ліквідовано пільги студентам з числа потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС щодо підвищеної на 100 відсотків стипендії, передбачені Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Скасовано положення статті 13 Закону України «Про оплату праці» щодо колективно-договірного регулювання оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету.

Звужено права вищих начальних закладів відкривати банківські, поточні та депозитні рахунки в банках, зберігати кошти на депозитних рахунках банків, користуватися банківськими кредитами, що були передбачені у статтях 32 та 63 Закону України "Про вищу освіту".

Законом про державний бюджет на поточний рік не призупинено положень статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», як це мало місце впродовж останніх років, але кошти у відповідних бюджетах на проведення фізкультурно-оздоровчої та культурно-масової роботи серед працівників бюджетних установ не передбачені.

Рівень нинішньої заробітної плати працівників освіти не задовольняє життєві потреби, тому виникає необхідність наближення термінів введення в повному обсязі Єдиної тарифної сітки.

З пропозиціями щодо обов’язковості забезпечення фінансування галузі в законодавчо гарантованих обсягах, дотримання встановлених освітянам і науковцям гарантій та пільг ЦК Профспілки працівників освіти і науки України неодноразово звертався під час підготовки та розгляду Державного бюджету на 2008 рік до Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, а також до Вас, Вікторе Андрійовичу, при його підписанні.

Своє справедливе невдоволення з приводу невиконання гарантій у рівнях посадових окладів відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» скріплено підписами більш 111 тисяч вчителів м. Києва, Дніпропетровської, Кіровоградської, Рівненської областей, Автономної республіки Крим, які разом із зверненням Київської міської організації галузевої Профспілки направлено на адресу Президента України у червні минулого року.

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розраховує на Вашу підтримку, висловлену під час зустрічі 31 січня 2008 року. Наполягаємо на відновленні трудових, соціально-економічних прав, гарантій та пільг працівникам галузі, а також студентській молоді при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», в тому числі шляхом вилучення з розділу II норм пунктів 28, 36, 49, 65, 66, 87.


З глибокою повагою
Голова Профспілки Л.С.Сачков
Лист

Схожі публікації


Догори