ЦК Профспілки спрямовано звернення до Комітету ВРУ з питань науки і освіти стосовно видатків на освіту і науку в проекті Держбюджету на 2010 рік

Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
В.І.Полохалу

Лист від 31.03.2010 № 02-5/129

Шановний Володимире Івановичу !

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на Ваш лист від 30.03.2010 р. № 04-22/8-306 стосовно розгляду Комітетом питання щодо забезпечення основних потреб освіти і науки у 2010 році (пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2010 рік) повідомляє наступне.
Відповідно до законодавства освіта в Україні визнана пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку. За ст. 61 Закону України «Про освіту» держава має виділяти на освіту не менше 10 відсотків національного доходу. Однак реального підтвердження цього положення не забезпечено. З 1996 року, а саме впродовж дії закону видатки на освітню галузь, включаючи спеціальні кошти, ледь перевищували шестивідсотковий бар’єр. Такий рівень фінансового забезпечення галузі унеможливлює розвиток освіти відповідно до вимог часу, реалізацію законодавчих гарантій працівникам в рівнях оплати праці, зокрема передбачених ст.57 закону «Про освіту» стосовно встановлення середніх посадових окладів науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості, а педагогічним – не нижче від її рівня.
Ситуація в середовищі працівників освіти загострилась із запровадженням Урядової постанови від 25.10.2008 № 939, підтриманої Верховною Радою України в законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Визначення на їх підставі посадових окладів працівникам бюджетної сфери на основі ЄТС із застосуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду на рівні 545 грн, що значно нижче мінімальної заробітної плати, призвело до «замороження» окладів переважної більшості категорій працівників освіти і науки на рівні жовтня 2008 року. Середні оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників, складаючи відповідно - 1074 грн. та – 1864 грн., проти заробітної плати працівників промисловості за лютий цього року в розмірі 2227 грн., не сягають навіть половини гарантованого законом "Про освіту" розміру. Зрівняно в оплаті праці працівників, посади яких віднесено до 1-5 тарифних розрядів; суттєво погіршено диференціацію оплати праці кваліфікованих фахівців та робітників, які виконують прості некваліфіковані роботи. Збереження й надалі зазначеного вище механізму визначення розмірів посадових окладів бюджетників, в тому числі освітян, без врахування величини мінімальної заробітної плати, прийнятої законом «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646, спричинять втрату заробітку кожним педагогічним працівником у 2010 році в середньому від 12 до 21 тис.грн., а науково-педагогічним працівником - від 14 до 37 тис.грн.
До заниження оцінки роботи педагогічних працівників дошкільних, позашкільних навчальних закладів, методичних установ, навчально-виховних комплексів, інших педагогічних та науково-педагогічних працівників установ і закладів освіти призвело запровадження з 1 січня 2010 року постановою Уряду від 05.10.2009 р. № 1130 надбавок за престижність педагогічної праці лише за окремими педагогічними посадами педагогічних працівників шкіл, технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ. Як наслідок - погіршено мікроклімат в трудових колективах, виникли окремі конфліктні ситуації між педагогами установ і закладів освіти.
Запровадження доплат до посадових окладів за вчені звання та наукові ступені науково-педагогічним та педагогічним працівникам не відповідає вимогам ст. 57 закону “Про освіту”, якою гарантовано встановлення саме підвищених посадових окладів за ці звання та ступені. Внаслідок того, що доплати не впливають на формування розміру посадового окладу, доцент на даний час щомісяця втрачає лише на надбавках за вислугу років від 150 до 220 грн., а професор - понад 340 грн. Доплатний механізм впливає також на зменшення сум матеріальної допомоги на оздоровлення, преміювання, інших надбавок, розміри яких визначаються від посадового окладу.
Застосування норми “в граничному розмірі” замість фіксованого відсотка через недостатність коштів фактично призводить до зменшення розмірів оцінки праці осіб з вченими званнями професора та доцента.
Профспілка переконана в необхідності законодавчого забезпечення єдиних підходів оплати праці в національних вищих навчальних закладах, про що також наголошувалось в матеріалах Рахункової палати України та рішенні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.
За переконанням галузевої профспілки потребує внесення змін до закону «Про освіту» стосовно виплати винагороди за сумлінну працю науково-педагогічним працівникам.
Діючий рівень оплати праці педагогів не в змозі забезпечити розмір пенсій на мінімальному рівні. За 7 років після прийняття Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002, не зроблено жодного реального кроку щодо виконання її положень про встановлення розміру пенсій педагогічних працівників на рівні 80-90 відсотків заробітної плати.
З урахуванням викладеного, ЦК Профспілки наполягає на вжитті народними депутатами, членами профільного комітету заходів для наближення обсягу видатків на освіту у валовому внутрішньому продукті до рівня, гарантованого ст. 61 закону «Про освіту».
Як першочерговий захід необхідно забезпечити встановлення розміру окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України № 1646, із застосуванням цієї величини при визначенні посадових окладів за всіма тарифними розрядами ЄТС.

Потребують збільшення видатки для поступового забезпечення гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам щодо розміру середніх посадових окладів на рівні середньої (подвійної) заробітної плати працівників промисловості, встановлення доплат спеціалістам системи освіти до рівня середньомісячної заробітної плати працівників галузей економіки, визначених ст. 57 закону «Про освіту».
Оптимальне фінансування галузі має забезпечити підвищення престижу праці усіх педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, посади яких зазначені у постанові Уряду від 24.06.200 № 963, а не лише окремої частини педагогів.
Потребує фінансового забезпечення реалізація гарантованої ст. 57 закону «Про освіту» норми про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним, науково-педагогічним працівникам за наявність наукових ступенів, вчених, почесних та спортивних звань, а також запровадження виплати винагороди за сумлінну працю науково-педагогічним працівникам, як це передбачено зазначеною статтею педпрацівникам.
Мають бути передбачені кошти на забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа житлово-комунальними послугами у повному обсязі без обмежень доходами.
Вимагає законодавчого врегулювання та фінансового забезпечення запровадження пенсійного забезпечення педагогічних працівників на рівні 80-90 відсотків заробітної плати.
Необхідно забезпечити підвищення розмірів стипендії студентам та учням пропорційно зростанню прожиткового мінімуму, який відповідно до ст. 2 закону «Про прожитковий мінімум» застосовується також при визначенні розмірів стипендій.
Видатки на забезпечення пільгового проїзду студентів у транспорті та на виготовлення документів про освіту мають забезпечити реалізацію положень ст. 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та ст. 9 Закону України «Про вищу освіту».
Мають бути передбачені видатки на вирішення житлової проблеми педагогічних та науково-педагогічних працівників, видання підручників і посібників, а також на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, придбання шкільних автобусів.
Потребують суттєвого збільшення обсяги видатків на науку відповідно до ст.34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та ст.62 Закону України «Про освіту».
Вимагає відповідного бюджетного забезпечення реалізація норм ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», та ст.19 Закону України «Про охорону праці».

З глибокою повагою
Голова Профспілки Л.С.Сачков
0
1 квітня 2010
3 354

Схожі публікації


Догори