Звернення Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до Мінфіну України щодо видатків на освіту в бюджеті 2010 року

Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України після спільного обговорення прогнозних показників видатків на освіту, доведених Міністерством фінансів України до проекту бюджету на 2010 рік, 14 серпня спрямовано лист на адресу Міністерства фінансів України «Про проект Державного бюджету України на 2010 рік» (№ 1/12-3350 та № 02-5/327).

В листі зокрема висловлено занепокоєння з приводу їх обсягів та зазначено, що запропоновані видатки не в змозі забезпечити нагальні потреби для нормального перебігу навчально-виховного процесу та створити умови для надання навчальними закладами галузі якісної освіти.

У зв’язку з цим сторони соціального діалогу наполягають на недопущенні зменшення в проекті Державного бюджету України на наступний рік питомої ваги видатків на освіту у валовому внутрішньому продукті, забезпеченні поступового наближення цього показника до законодавчо встановлених обсягів.
Наголошено, що видатки на оплату праці працівників освіти і науки мають забезпечити встановлення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки, виходячи із розміру мінімальної заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму.

В листі зазначається, що «замороження» посадових окладів на рівні 2009 року суперечить нормам законодавства, в тому числі постанови Кабінету Міністрів України 13.09.2008 р. № 828 «Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2010 - 2012 роки», відповідно до якої прогнозувалося реальне зростання видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у 2010 році у розмірі 10 відсотків із забезпеченням мінімальної заробітної плати не нижче від рівня прожиткового мінімуму.

За переконанням сторін соціального діалогу, потребують збільшення як мінімум на 30 відсотків видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у зв’язку із зростанням їхніх цін, а також, як мінімум, на 23 відсотки - капітальні видатки, що прогнозується також зазначеною постановою Уряду.

Крім того, привернуто увагу на необхідність збільшення видатків на стипендіальне забезпечення, що обумовлено нормами статті 2 Закону України «Про прожитковий мінімум», а також на харчування учнів та студентів, які мають враховувати рівень реальних цін на продукти і забезпечення його організації.
В листі підкреслено, що обсяги витрат на матеріальне забезпечення студентів і учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають відповідати вимогам Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», а також постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».

Висловлено також стурбованість щодо видатків на забезпечення пільгового проїзду студентів у транспорті та на виготовлення документів про освіту Їх має бути збільшено до обсягів, необхідних для забезпечення вимог ст. 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України «Про вищу освіту».

Мають бути збільшені також видатки на вирішення житлової проблеми педагогічних та науково-педагогічних працівників, видання підручників і посібників, а також на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, придбання шкільних автобусів, на чому зокрема наголосив Президент України, виступаючи у смт. Овідіополь на нараді з питань підготовки до нового 2009/2010 навчального року.

Наголошено на необхідності суттєвого збільшення до законодавчо встановлених обсягів витрат на науку та, крім того, запровадження докорінних змін у підходах до її фінансування.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори