ЦК Профспілки звернувся до Президента України стосовно обсягів видатків на освіту і науку в Державному бюджеті України на 2010 рік

Президенту України
В.Ф.Януковичу
Лист
від 25.03.2010 № 02-5/118

Вельмишановний Вікторе Федоровичу !

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу необхідності забезпечення трудових та соціально-економічних прав, гарантій, пільг працівникам та студентам закладів і установ освіти.
Працівники освіти, забезпечуючи стабільне функціонування галузі впродовж усіх років незалежності України, вправі розраховувати на реалізацію державою їхніх власних прав і свобод, гарантованих Конституцією та відповідними законами.
Профспілку, як представника трудових, соціально-економічних прав трудящих, турбує невиконання законодавчих норм, передбачених ст.57 закону "Про освіту", щодо рівня заробітної плати працівників.
Умови оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки профспілка сприймає як тимчасовий захід в умовах обмежених фінансових ресурсів, який створює умови для постійного втручання в механізми її реалізації шляхом застосування коригуючих коефіцієнтів, суб’єктивного встановлення тарифних коефіцієнтів окремим категоріям працівників, ситуативною зміною підходів при встановленні розміру посадового окладу за першим тарифним розрядом тощо.
Запровадження з грудня 2008 року урядовими постановами від 25.10.2008 № 939, від 20.12.2008 № 1117 фіксованої величини на рівні 545 гривень для визначення розмірів посадових окладів за всіма розрядами ЄТС призвело до їх "замороження" для фахівців освіти і науки на рівні жовтня 2008 року. Зрівняно в оплаті праці працівників, посади яких віднесено до 1-5 тарифних розрядів; суттєво погіршено диференціацію оплати праці кваліфікованих фахівців та робітників, які виконують прості некваліфіковані роботи. Середні оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників, складаючи відповідно - 1074 грн. та – 1864 грн., проти заробітної плати працівників промисловості за січень цього року в розмірі 2201 грн., не сягають навіть половини гарантованого законом "Про освіту" розміру.
Збереження й надалі зазначеного вище механізму визначення розмірів посадових окладів бюджетників, в тому числі освітян, без врахування величини мінімальної заробітної плати, прийнятої законом «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20 жовтня 2009 року N 1646, спричинять втрату кожним педагогічним працівником у 2010 році заробітку в середньому від 12 до 21 тисячі гривень, а науково-педагогічним працівником - від 14 до 37 тисяч гривень.
До заниження оцінки роботи вихователів, музичних керівників дошкільних навчальних закладів, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, методистів, інших педагогічних працівників установ і закладів освіти, і, як наслідок, до погіршення мікроклімату та конфліктних ситуацій в трудових колективах, призвело запровадження з 1 січня 2010 року постановою Уряду від 05.10.2009 р. № 1130 надбавок за престижність педагогічної праці лише за окремими педагогічними посадами.
За переконанням освітян підтвердженням визнання державою галузі освіти пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного, культурного розвитку суспільства, що задекларовано ст.4 Закону України «Про освіту», буде збільшення в Держбюджеті на 2010 рік видатків на галузь з метою їх наближення до законодавчо гарантованих обсягів, що відповідають 10 % національного доходу.
Як першочерговий захід необхідно забезпечити встановлення розміру окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери на рівні мінімальної заробітної плати, що відповідає прожитковому мінімуму для працездатних осіб відповідно до закону № 1646, із застосуванням цієї величини при визначенні посадових окладів за всіма тарифними розрядами ЄТС.
Вимагають збільшення видатки для поступового забезпечення гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам щодо розміру середніх посадових окладів на рівні середньої (подвійної) заробітної плати працівників промисловості, встановлення доплат спеціалістам системи освіти до рівня середньомісячної заробітної плати працівників галузей економіки, визначених ст. 57 Закону України «Про освіту».
Обсяги видатків на галузь мають забезпечити заходи для підвищення престижу праці усіх педагогічних працівників навчальних закладів, а не лише їх окремої частини.
Потребує фінансового забезпечення реалізація гарантованої ст. 57 закону «Про освіту» норми про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним, науково-педагогічним працівникам за наявність наукових ступенів, вчених, почесних та спортивних звань замість введених Урядом доплат, а також запровадження виплати винагороди за сумлінну працю науково-педагогічним працівникам, як це передбачено зазначеною статтею педпрацівникам.
Необхідно відновити гарантоване державою безоплатне забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа, житлом з опаленням та освітленням відповідно до частини четвертої ст.57 закону «Про освіту» без урахування розміру їх сукупного доходу.
Вимагає законодавчого врегулювання запровадження пенсійного забезпечення педагогічних працівників на рівні 80-90 відсотків заробітної плати.
Необхідно забезпечити підвищення розмірів стипендії студентам та учням пропорційно зростанню прожиткового мінімуму.
Потребують суттєвого збільшення обсяги видатків на науку відповідно до статті 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та статті 62 Закону України «Про освіту».
Вимагає відповідного бюджетного забезпечення реалізація норм ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», та ст.19 Закону України «Про охорону праці».
Зважаючи на викладене, просимо Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, вжити заходів для врахування зазначених вище пропозицій в процесі формування проекту Державного бюджету на 2010 рік, що сприятиме подальшому розвитку освіти і науки, створенню передумов для підвищення престижу педагогічної праці, а головне – об’єднанню зусиль освітян, науковців та влади на розбудову процвітаючої України.

З глибокою повагою
Голова Профспілки Л.С.Сачков
0
25 березня 2010
3 768
---

Схожі публікації


Догори