Громадські об’єднання – неприбуткові організації

Громадські об’єднання – неприбуткові організаціїСеред прийнятих 28 грудня 2014 року Верховною Радою України низки Законів України – також Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII.

Пунктом 31 розділу I цього закону розділ III Податкового кодексу України, що має назву «Податок на прибуток підприємств», викладено у новій редакції.

Зокрема, підпунктом 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 цієї редакції Податкового кодексу встановлено, що платниками податку-резидентами є суб'єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:

1) бюджетних установ;

2) громадських об'єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.


Цим підпунктом передбачено, що з метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у підпунктах 1 та 2 цього підпункту.

Передбачено також, що установи та організації, які зазначені у підпунктах 1 та 2 цього підпункту, не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Діяльність громадських об’єднань регулюється Законом України «Про громадські об'єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI.

Відповідно до частини 2 статті 1 цього закону громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Частиною 3 цієї статті встановлено, що громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Частиною 5 цієї статті передбачено, що громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV професійна спілка (профспілка) – це добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Тож, витікає висновок, що такі громадські організації, як професійні спілки, є громадським об’єднаннями, членами якого є фізичні особи, а саме працівники, молодь, яка навчається, пенсіонери.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори