Державна підтримка учасників бойових дій та їхніх дітей

Державна підтримка учасників бойових дій та їхніх дітейЗаконом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» передбачено, що держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям, дітям, один з батьків яких загинув, помер унаслідок поранень, отриманих у районі проведення антитерористичної операції чи збройних конфліктів, під час масових акцій громадянського протесту, а також дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для отримання професійно-технічної та вищої освіти.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

•повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

•пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

•соціальної стипендії;

•безоплатного забезпечення підручниками;

•безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

•безоплатного проживання в гуртожитку;

•інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити державну цільову програму, а також порядок та умови її надання.

Крім того, Указом Президента України від 29.10.2014 №835/214 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» Кабінет Міністрів України зобов’язано:

•розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання права на вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів за спеціальною квотою учасникам бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

•опрацювати питання щодо надання права на вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів дітям, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, та за результатами такого опрацювання внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

•ужити невідкладних заходів щодо вирішення питання переведення на навчання за кошти державного бюджету дітей учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, за рахунок перерозподілу наявних обсягів державного замовлення.

Після їх затвердження ЦК Профспілки буде повідомлено додатково всі організаційні ланки.

Відділ студентської молоді

Схожі публікації


Догори