Зарахування та навчання студентів з числа дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування

Зарахування та навчання студентів з числа дітей-сиріт та дітей без батьківського піклуванняПитання статусу осіб з числа дітей-сиріт регулюється Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

До категорії осіб з числа дітей-сиріт відносяться особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки.

Право абітурієнтів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на зарахування до навчальних закладів поза конкурсом регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 5.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», а також умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5.11.2012 р.

Зокрема, підпункт 2 пункту 13 зазначеної постанови затверджує, що абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та особи з їх числа, приймаються до навчальних закладів поза конкурсом.

Отже, право на зарахування поза конкурсом до навчальних закладів України мають особи віком до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки.

Право студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на повне державне забезпечення під час навчання передбачено Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та Законом «Про охорону дитинства».

Зокрема, статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» встановлено, що право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 5.04.199 р. № 226 передбачено, що дітям-сиротам, особам з їх числа, а також учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і перебували на повному державному утриманні в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, при вступі на навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів видається безоплатно за рахунок коштів тих закладів, які вони закінчили, комплект нового одягу і взуття на суму не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Учні та студенти зазначеної категорії зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.

Таким чином на повне державне утримання у вищих навчальних закладах зараховуються діти-сироти (тобто віком до 18 років), особи з числа дітей-сиріт (тобто віком до 23 років, які у віці до 18 років залишились без батьків), а також учні та студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, якщо всі ці категорії осіб перебували на повному державному утриманні в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

За особами, які вступали до вищого навчального закладу на правах осіб з числа дітей-сиріт, тобто вони перебували на повному державному утриманні в навчальних закладах, мали вік до 23 років, у віці до 18 років залишились без батьків, а також за студентами, які під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, при цьому також перебували на повному державному утриманні, таке право на повне державне утримання до закінчення навчального закладу, до якого вони вступили, зберігається.

Відділ студентської молоді

Схожі публікації


Догори