Стипендія студентам-чорнобильцям

Чи втрачає право на повне державне забезпечення дитина-сирота, яка є учнем професійно-технічного навчального закладу, в разі вступу її в шлюб?

Статтею 6 Сімейного кодексу України визначено, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Статтею 1 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” також визначено, що неповнолітніми є громадяни у віці до 18 років. Статтею 1 Закону України “Про охорону дитинства” визначено, що дитина це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. Законами України “Про охорону дитинства” та “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” визначено, що дитина-сирота це дитина, в якої померли чи загинули батьки. Статтею 25 Закону України “Про охорону дитинства” встановлено, що діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави. Відсутність одного або обох з батьків та батьківського піклування підтверджується відповідними документами, які є підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством України.Згідно з статтею 24 цього закону, утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує держава. Стосовно цієї категорії осіб, які навчаються, то статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” передбачено, що право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів. Питання матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”, зокрема п. 13 цієї постанови встановлено, що діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні та студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.Cтаття 36 Сімейного кодексу України передбачає, що шлюб не може бути підставою для надання особі пільг чи переваг, а також для обмеження її прав та свобод, які встановлені Конституцією і законами України.

Таким чином, право на повне державне забезпечення мають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні та студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, які є учнями або студентами до досягнення ними 23 річного віку чи до закінчення навчального закладу незалежно від набуття такими особами повної цивільної дієздатності (досягнення 18 річного віку чи вступу в шлюб).

Завідувач відділу студентської молоді ЦК Профспілки
Сергій Романюк
Питання та відповіді

Схожі публікації


Догори