Стипендіальне та матеріальне забезпечення працюючих учнів – дітей-сиріт

Стипендіальне та матеріальне забезпечення працюючих учнів – дітей-сирітЗапитання

Чи має право учень професійного ліцею, який має статус дитини-сироти, під час роботи поза місцем навчання та перебування у відпустці по вагітності та пологах, а також у відпустці по догляду за дитиною до 3 років отримувати стипендію; чи повинен професійний ліцей виплатити молодій особі разову грошову компенсацію на придбання одягу і взуття та разову матеріальну допомогу після випуску з ліцею; чи мала право учениця під час навчання перебувати на повному державному забезпеченні, як особа з числа дітей-сиріт, якщо вона перебуває у трудових відносинах та у відпустці по догляду за дитиною поза місцем навчання ?

Відповідь

Підпунктом 1 пункту 10 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» установлено, що професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення соціальної стипендії учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.

Пунктом 22 Порядку передбачено, що у період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

Пунктом 9 Порядку передбачено, що стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком.
Згідно зі статтею 37 Закону України «Про професійно-технічну освіту» учні професійно-технічного навчального закладу мають право на навчання професії за індивідуальною програмою.

Статтею 51 Закону України «Про освіту» передбачено, що учні мають гарантоване державою право на трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час.

Тому під час навчання учениці професійного ліцею за індивідуальною формою у період її тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, зокрема листком непрацездатності у в’язку з вагітністю та пологами, вона має отримувати стипендію у призначеному їй розмірі.

У період її навчання, зокрема за індивідуальною формою, до дня відрахування з числа учнів професійного ліцею одночасно з передбаченою законодавством щомісячною грошовою допомогою, отримуваною поза місцем навчання, має також виплачуватися призначена згідно з цим Порядком стипендія.

Щодо повного матеріального забезпечення учнів з числа дітей-сиріт

Статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» передбачено, що право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Згідно зі статтею 43 Закону України «Про професійно-технічну освіту» діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, під час навчання перебувають на повному утриманні держави.

Питання умов та порядку матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».

Пунктом 12 постанови встановлено, що діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою (піклуванням), знаходяться на повному державному утриманні.

Підпунктом 4 п. 13 постанови передбачено, що зазначеним категоріям осіб, які навчалися або виховувалися в навчально-виховних навчальних закладах і перебували на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових мінімумів.

Тому в період навчання учениці, яка мала статус дитини-сироти, в професійному ліцеї, зокрема за індивідуальною формою навчання, вона мала перебувати на повному державному утриманні, незалежно від перебігу трудових відносин поза місцем навчання.

Відділ студентської молоді ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори