Матеріальне забезпечення осіб, які навчаються

Які умови матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів та студентів з їх числа?

Постановою Кабінету Міністрів України від 5.03.2008 р. № 146 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування» внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», які полягають у збільшенні розміру одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у разі їх працевлаштування після закінчення навчального закладу.

Зокрема дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчалися в навчальних закладах і перебували на повному державному утриманні, а також тим, що знаходилися під опікою, видавається одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових мінімумів замість допомоги, що надавалася в розмірі двох прожиткових мінімумів.

Ст. 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» затверджено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня - 592 гривні, з 1 квітня - 605 гривень, з 1 липня - 607 гривень, з 1 жовтня - 626 гривень.

При працевлаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчалися навчальних закладах і перебували на повному державному утриманні видається також одяг, взуття, м'який інвентар і обладнання на суму не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Тим з них, хто знаходився під опікою, видається одяг і взуття на суму не менш як 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За бажанням випускників навчальних закладів їм може бути виплачено грошову компенсацію у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття.

На період навчання у загальноосвітніх школах дітей-сирт і дітей, позбавлених батьківського піклування, під час їхнього перебування під опікою, забезпечують безплатно шкільною і спортивною формами. На період навчання у вищих навчальних закладах вони забезпечуються обідами, а ті, хто навчається у професійно-технічних навчальних закладах - обідами і гуртожитком.

Розмір грошової допомоги, що надається при вступі до професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (у тому числі випускникам професійних навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації), не змінився. Як і раніше, дітям, які перебували на повному державному утриманні, при вступі до навчальних закладів видається безоплатно комплект нового одягу і взуття на суму не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також виплачується грошова допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зазначені категорії осіб зараховуються на повне державне утримання і в період навчання до досягнення ними 23-річного віку або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.

Учням професійних навчально-виховних закладів і студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, щорічно надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду, а також за рахунок коштів, передбачених на утримання зазначених закладів, у розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян складає на даний час 17 грн.

У разі, коли такий учень або студент є прийомною дитиною чи дитиною - вихованцем дитячого будинку сімейного типу, він за вибором може бути зарахований на повне державне утримання або йому продовжується виплата соціальної допомоги як дитині-сироті чи дітині, позбавленій батьківського піклування.

У зв’язку із збільшенням з 1 вересня 2008 року відповідно до ст..60 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» розміру стипендії для учнів професійно-технічних навчальних закладів до 200 грн., студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації до 400 грн., студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації до 530 грн. на місяць збільшується також розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, на час до завершення їхнього навчання. Така допомога має виплачуватися протягом 30 днів після початку навчального року в розмірі трьох нових мінімальних ординарних академічних стипендій.

У період канікул учням професійних навчально-виховних закладів, студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачуються добові за час перебування у дорозі (туди і назад) за нормами службових відряджень та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, за рахунок асигнувань на утримання навчальних закладів.

Учні професійних навчально-виховних закладів і студенти вищих навчальних закладів - колишні вихованці дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, під час канікул можуть перебувати у зазначених закладах з безплатним проживанням і харчуванням.

Учням і студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зарахованим на повне державне утримання, які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видається готівка в межах установленої грошової норми на харчування з урахуванням торговельної націнки.

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі, які перебувають під опікою (піклуванням), після закінчення (припинення) перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у професійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі, а також молодь цієї категорії після проходження строкової служби в Збройних Силах України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом.

Абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймаються до навчальних закладів поза конкурсом.

Для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 1 січня 2008 року стипендія встановлюється в розмірах відповідно 500 та 1060 гривень на місяць.

У вищих навчальних закладах навчаються студенти з числа дітей-сиріт, які мають харчуватися безоплатно. За певних обставин, а саме – проживання поза гуртожитком, у родичів, захворювання органів травлення, такі студенти не можуть відвідувати їдальню навчального закладу. Чи можна виплачувати їм компенсацію за харчування?

Приміткою 7 до додатку 4 «Норми харчування у дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах, інтернатах у складі загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладах» до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. N 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» установлено, що у разі відсутності можливості для організації повноцінного харчування у навчальному закладі студентів, які відповідно до законодавства перебувають на державному забезпеченні, та студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні або яким в установленому законодавством порядку призначено опікуна чи піклувальника, їм може виплачуватися грошова компенсація у розмірі вартості харчування у школах-інтернатах відповідного регіону з урахуванням торговельних націнок. Особам, яким в установленому законодавством порядку призначено опікуна чи піклувальника, виплачується вартість обіду.

Тож законодавством передбачається можливість компенсації вартості харчування при виникненні обставин, за яких не може бути забезпечено повноцінне харчування. З огляду на те, що жодним нормативним актом не зобов’язано студентів, які перебувають на повному державному забезпеченні або яким в установленому законодавством порядку призначено опікуна чи піклувальника, харчуватися безпосередньо у навчальному закладі, можна зробити висновок, що це їх право, а не обов’язок.

Конкретні обставини, за яких вони не можуть отримати повноцінне харчування, мають бути розглянуті керівником вищого навчального закладу на адміністративній та педагогічній радах вищого навчального закладу, а також виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації, членами якої є такі студенти.

Згідно з ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» 2984 такі робочі та дорадчі органи створюються для вирішення поточних питань діяльності вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації.

До таких конкретних обставин можуть бути віднесені й названі у запитанні, а саме – проживання поза гуртожитком, на великій відстані від їдальні, захворювання органів травлення тощо. Грошова компенсація зазначеним особам може виплачуватися у зазначених вище розмірах після прийняття відповідного рішення керівником навчального закладу.
Питання та відповіді

Схожі публікації


Догори