Мінімальну заробітну плату в розмірі 744 грн. запроваджено з 1 листопада

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2009 р. № 1252
Київ

Про недопущення зменшення розмірів пенсій та соціальних виплат, врегулювання окремих питань у зв’язку з прийняттям Закону України від 6 листопада 2009 р. “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”

У Законі України від 6 листопада 2009 р. № 1715-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, який прийнято Верховною Радою України за поданням Президента України, міститься ряд положень, які неможливо виконати через те, що вони не узгоджуються з нормами законодавства та кошти на їх виконання не передбачені у державному бюджеті, а саме:
у першій та другій частині статті 54 встановлено різні розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, що призвело до неможливості визначити розмір прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат;
перший тарифний розряд для визначення посадових окладів відповідно до Єдиної тарифної сітки залишено без змін у розмірі 545 гривень;
не передбачено видатки:
- на заробітну плату працівникам бюджетної сфери, яким розміри посадових окладів визначаються відповідно до Єдиної тарифної сітки, а також працівникам органів місцевого самоврядування, військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу та іншим працівникам бюджетної сфери та на індексацію доходів зазначених категорій осіб;
- на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- на пенсійне забезпечення інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни, реабілітованих осіб, жертв нацистських переслідувань, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців та інших осіб, яким пенсійні виплати здійснюються за рахунок коштів державного бюджету;
- на виплату в повному обсязі допомоги у збільшеному розмірі сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, що призвело до безпідставного зменшення відповідної цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 511 млн. гривень.

З метою недопущення зменшення розмірів пенсій та соціальних виплат, врегулювання окремих питань у зв’язку з прийняттям Закону України від 6 листопада 2009 р. № 1715-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Застосовувати з 1 листопада 2009 р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 701 гривня та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років — 632 гривні; дітей віком від 6 до 18 років — 776 гривень; працездатних осіб — 744 гривні; осіб, які втратили працездатність, — 573 гривні.
2. Установити з 1 листопада 2009 р. в штатних розписах бюджетних установ працівникам, у яких розміри посадових окладів менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, визначений у статті 55 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, посадові оклади (тарифні ставки) на рівні мінімальної заробітної плати.
Оскільки у Законі України від 6 листопада 2009 р. № 1715-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” не передбачено збільшення видатків на оплату праці для бюджетних установ, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів, підвищення розмірів посадових окладів та індексація доходів працівників бюджетних установ, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу здійснюються у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах.
3. Перерахувати з 1 листопада 2009 р. відповідно до прожиткового мінімуму, зазначеного у пункті 1 цієї постанови, розміри:
допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.
4. Установити, що підвищення до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам у сумі 28,4 гривні, встановлене на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 198 “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 19, ст. 595), здійснюється щомісяця понад розміри, перераховані відповідно до Закону України від 6 листопада 2009 р. № 1715-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, до прийняття рішення Кабінету Міністрів України про проведення чергового перерахунку.
5. Абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 54, ст. 1810) виключити.
6. Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту здійснювати видатки на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях у межах бюджетних призначень.
7. Міністерству фінансів протягом тижня внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо фінансового забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.
8. Пенсійному фонду України:
здійснити доплату різниці між розмірами пенсій, перерахованих відповідно до Закону України від 6 листопада 2009 р. № 1715-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, та пенсій, виплачених у листопаді 2009 року;
забезпечити фінансування доплат після перерахунку пенсій, надбавок та підвищень, які виплачуються з державного бюджету, за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою 3513050 “Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій”;
поінформувати до 25 грудня 2009 р. пенсіонерів про розміри пенсій, перерахованих відповідно до Закону України від 6 листопада 2009 р. № 1715-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


Інд. 26

Схожі публікації


Догори