Запис в трудову книжку про перейменування посади піонервожатої на посаду педагога-організатора

Запис в трудову книжку про перейменування посади піонервожатої на посаду педагога-організатораРішенням Ставищенського районного суду Київської області від 27 липня 2015 року зобов’язано відділ освіти Ставищенської районної державної адміністрації Київської області внести запис до трудової книжки педагогічного працівника про перейменування з 1 квітня 1991 року посади старшої піонервожатої та з 10 серпня 1993 року посади організатора дитячих колективів на посаду педагога-організатора.

Суд прийняв зазначене рішення за результатами розгляду позову педагогічного працівника загальноосвітнього навчального закладу, яка була прийнята на посаду старшої піонервожатої в січні 1991 року, а в подальшому посаду старшої піонервожатої було перейменовано спочатку на посаду організатора дитячих колективів, а згодом з 2001 року на посаду педагога-організатора, але записи до трудової книжки про це не було зроблено. При цьому, її посадові обов'язки з часу прийняття її на роботу не змінювались, оскільки посадові обов'язки старшої піонервожатої, організатора дитячих колективів нічим не відрізнялись від посадових обов'язків педагога-організатора.

Позивач, маючи намір звернутися до Пенсійного фонду України із заявою про призначення пенсії за вислугою років, розпочала збір необхідних документів і виявила, що у її трудовій книжці відсутній запис про введення (чи перейменування) посади «педагог-організатор» замість посади «старший піонервожатий». Неправильна назва її посади у вищевказаний період роботи перешкоджала їй скористатись правом на призначення пенсії за вислугу років.

Відповідно підпункту «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5.11.1991 р. № 1788-ХІІ працівники освіти при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, мають право на пенсію за вислугу років.

Відповідно до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціальної захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою КМУ від 4 листопада 1993 року № 909, посада «педагог-організатор» віднесена до посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. Основним документом, що підтверджує стаж роботи є трудова книжка (ч. 1 ст. 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).

На звернення позивача про внесення виправлень в її трудовій книжці в частині неправильності записів про роботу в 1991-1997 роках відділ освіти зазначив, що позивач дійсно виконувала обов’язки педагога-організатора, але на даний час у відділу відсутні юридичні підстави для видачі наказу про введення до штатного розпису навчального закладу посади педагога-організатора з 01.04.1991 р. та здійснення відповідних виправлень в трудовій книжці.

Частиною 4 статті 24 КЗпП України визначено, що трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

Законодавством часів СРСР у загальноосвітніх школах була передбачена посада старшого піонервожатого. Постановою колегії Міністерства праці УРСР від 29.03.1991 року № 25 «Про умови оплати праці та розміри ставок заробітної плати й посадових окладів працівників народної освіти в Українській РСР» в загальноосвітніх навчальних закладах замість посади старшого піонервожатого з 01.04.1991 року введена посада педагога-організатора.

Згідно п. 6 Методичних рекомендацій з питань формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів (лист МОН № 1/9-234 від 19.06.2001 року) та п. 11 наказу від 30.08.1991 року за № 166 Міністерства народної освіти Української РСР в школах введена посада педагога-організатора замість посади піонервожатої. При цьому, зміна трудової функції вищезазначених працівників не відбулася.

Судом встановлено, що позивач в період 1991-1997рр. фактично перебувала на посаді педагога-організатора неповної середньої школи з виконанням відповідних посадових обов'язків згідно Постанови колегії Міністерства праці УРСР від 29.03.1991 року № 25. Не є виною позивача, що адміністрацією школи, районного відділу освіти не були видані відповідні накази та не було внесено відповідні записи в її трудову книжку щодо займаної посади педагога-організатора, що в даний час позбавляє її права на зарахування вказаного періоду роботи до спеціального стажу, а також порушує її право на належне ведення її трудової книжки, тому суд вважає, що її право підлягає захисту.

Відповідно до абз. 3 п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників № 58 записи про найменування роботи, професії або посади на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій».

У Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 87, наказ № 144 від 14.06.1999 р.), а також наказі МОН № 665 від 1.06.2013 р. зазначено професію (посаду) педагог-організатор. Посада старшого піонервожатого відсутня.

Згідно п. 2.9 Інструкції № 58 виправлені відомості про роботу, про переведення на іншу роботу мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження. У разі втрати наказу чи розпорядження або невідповідності їх фактично виконуваній роботі виправлення відомостей про роботу здійснюється на основі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці.

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про загальну середню освіту», призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Враховуючи викладене суд зобов'язав районний відділ освіти внести запис до трудової книжки позивача про перейменування посади старшої піонервожатої та посади організатора дитячих колективів на посаду педагога-організатора неповної середньої школи.

Завантажити рішення суду piwennia-cudu.pdf [166,86 Kb][472] Завантажити Переглянути документ онлайн


Юридичний відділ ЦК профспілки

Схожі публікації


Догори