На розширеному засіданні профільного Комітету обговорили законопроект «Про професійну освіту»

На розширеному засіданні профільного Комітету обговорили законопроект «Про професійну освіту»4 листопада 2015 року у Києві відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти щодо обговорення проекту Закону України «Про професійну освіту» (реєстр. № 3231 від 06.10.2015 року).

Законопроект розроблений на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», прикінцевих положень Закону України «Про вищу освіту», а також з урахуванням положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Міністр освіти і науки Сергій Квіт презентуючи проект закону, вказав, що документ уже на часі, адже ця сфера потребує реформування і докорінних змін.
Метою запропонованого законопроекту є удосконалення діючих механізмів реалізації державної політики та правових відносин у сфері управління професійно-технічною освітою.

Основні новації проекту – ідентифікація кваліфікацій, що надає сьогодні професійно-технічна освіта з 1 до 5 рівня Національної рамки кваліфікацій; законодавчо впроваджуватиметься двоступеневість професійної освіти – «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст»; створюватимуться багатопрофільні, різнорівневі заклади профосвіти нового типу – регіональний центр професійної освіти, професійний коледж та центр перепідготовки.
Також, згідно з проектом, планується створення у кожному регіоні ради стейкхолдерів як координаційного органу з питань впровадження профосвіти. До складу цих рад входитимуть усі зацікавлені особи – органи державної влади, місцевого самоврядування, представники від роботодавців, професійних навчальних закладів, міжнародні експерти.

Документом також передбачено зміну статусу особи, яка навчається в училищі: замість «учень» пропонується «студент», «курсант» (військовий заклад) та «слухач» (програми перепідготовки, короткострокове навчання).

Щодо фінансування – пропонується державно-приватне партнерство (за рахунок приватних партнерів, коштів місцевих бюджетів, запозичень тощо).

У свою чергу Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич підкреслила, що прийняття цього Закону дозволить забезпечити оперативність прийняття управлінських рішень щодо професійної освіти, розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців, науковців і громадських об’єднань з метою забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками.

Обговорення законопроекту було динамічним, з різними думками та оцінками. Виступаючі висловлювали свої пропозиції та озвучували виклики, які не знайшли своє відображення у тесті документу, зокрема це стосується питань децентралізації, фінансування професійної освіти із держбюджету, гарантії викладачів та осіб, які навчаються у ПТНЗ.

Учасниками засідання неодноразово наголошували на розірваності освітнього простору, відсутності чіткого розуміння балансу соціальної та економічної політики в сфері науки та освіти, а також нечіткість механізмів впровадження документу, понятійний апарат та термінологічні визначення.

За словами першого заступника Голови Комітету Олександра Співаковського вважається дещо нелогічною запропонована тенденція оновлення законодавства у сфері освіти, коли спочатку приймаються спеціальні закони (наприклад, Закон України «Про професійну освіту»), а базовий законодавчий акт у сфері освіти (Закон України «Про освіту») залишається незмінним.

На думку народного депутата, у законопроекті не передбачено низки соціальних гарантій захисту для учнів, студентів, слухачів та випускників професійно-технічного навчального закладу, зокрема, що стосується трудового стажу учня, слухача, прав на пільги тощо «…а це, на наш погляд, звужує зміст та обсяг існуючих прав громадян», – зазначив Олександр Співаковський. Також перший заступник Голови Комітету відзначив, що норми законопроекту щодо фінансування професійної освіти носять дещо декларативний характер, і, що найголовніше, – авторами законопроекту не визначено яка частина коштів державного бюджету у відсотковому співвідношенні до ВВП буде направлятися на забезпечення функціонування і розвиток професійної освіти.

Після завершення дискусій та обговорень Комітет разом із експертами прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту закону України «Про професійну освіту» повернути його суб’єкту законодавчої ініціативи (Кабінету Міністрів України) на доопрацювання.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України


На розширеному засіданні профільного Комітету обговорили законопроект «Про професійну освіту»На розширеному засіданні профільного Комітету обговорили законопроект «Про професійну освіту»

На розширеному засіданні профільного Комітету обговорили законопроект «Про професійну освіту»На розширеному засіданні профільного Комітету обговорили законопроект «Про професійну освіту»

На розширеному засіданні профільного Комітету обговорили законопроект «Про професійну освіту»На розширеному засіданні профільного Комітету обговорили законопроект «Про професійну освіту»

На розширеному засіданні профільного Комітету обговорили законопроект «Про професійну освіту»На розширеному засіданні профільного Комітету обговорили законопроект «Про професійну освіту»
0
4 листопада 2015
2 671

Схожі публікації


Догори