На звернення до Прем'єр-міністра України щодо виведення рівня оплати праці освітян із "замороженого" стану отримано відповідь від МОН

Міністерство освіти і науки України
Департамент економіки та фінансування

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10
Тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049
ministry@mon.gov.ua

Від 22.04.2010 р. № 10/2-548
На № 02-5/119 від 25.03.2010 р.


На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів від 31.03.2010 № 15330/1/1-10 в Міністерстві освіти і науки України розглянули Ваш лист від 25.03.2010 р. № 02-5/119 щодо підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників та в межах компетенції інформуємо про наступне.
Щороку Міносвіти і науки України подає свої пропозиції до Міністерства фінансів України з проханням врахувати їх при розробці та прийнятті проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідні роки.
Міністерство освіти і науки України поділяє стурбованість профспілкових організацій та окремих працівників галузі освіти, які звертаються із проханням посприяти вирішенню проблеми підвищення розміру І тарифного розряду, та підтримує їх.
Проте одночасно повідомляємо, що статтею 95 Конституції України встановлено, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Держава прагне до збалансованості бюджету України.
Оскільки відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» умови оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів, то розмір тарифної ставки працівника І тарифного розряду за ЄТС буде визначатися відповідною постановою Кабінету Міністрів України виходячи з передбачених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» видатків.
Також слід зазначити, що в листопаді 2009 року до Міносвіти надходив розроблений Мінпраці проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939» щодо підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду відповідно до прогнозованого індексу споживчих цін на 2010 рік. Міністерством освіти і науки України зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України був погоджений без зауважень.
Однак, зазначений проект акта був розроблений у відповідності із проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік». На сьогодні цей Закон України ще не прийнятий Верховною Радою України, а отже прийняття раніше згаданої постанови Кабінету Міністрів України на даний час є безпідставним.
При цьому Міністерство фінансів України повідомляє, що пропозиція стосовно встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати не може бути підтриманою, оскільки встановлення з 1 січня 2010 року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, передбаченої Законом України від 20.10.2009 № 1646 «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати», потребуватиме додаткових видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери у сумі 67,8 млрд. грн. порівняно з обсягами, врахованими в проекті бюджету 2010 року. Джерела покриття таких видатків відсутні. А тому питання щодо подальшого підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери буде розглядатися в процесі доопрацювання проекту Закону України «про Державний бюджет України на 2010 рік» з урахуванням стану соціально-економічного розвитку країни та фінансових можливостей бюджету.
Кабінетом Міністрів України 5 жовтня 2009 року була прийнята постанова № 1130. Зазначеною постановою передбачене встановлення вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників з 1 січня 2010 року надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Тобто зазначена надбавка встановлюється не всім педагогічним працівникам, а лише тим, які зазначені у постанові.
У зв’язку з численними зверненнями інших педагогічних працівників установ та закладів бюджетної сфери щодо поширення на них норм постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1130 зацікавленими центральними органами виконавчої влади опрацьовуються відповідні пропозиції. Проте, їх запровадження потребуватиме дуже значного додаткового фінансування з державного бюджету країни. В свою чергу МОН робить все залежне від нього для врегулювання зазначеного питання
Одночасно повідомляємо, що з метою визначення основних завдань та напрямів удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі працівників галузі освіти, Мінпраці за погодженням із МОН розроблений проект постанови КМУ «Про затвердження Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери». Ця Концепція спрямована зокрема на підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери в обґрунтованих пропорціях із середньою заробітною платою в економіці та промисловості, визначення розмірів посадових окладів працівникам бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт та умов праці, удосконалення державних гарантій в оплаті праці працівників, упорядкування додаткових видів виплат.

Директор департаменту С.В. Даниленко
0
26 квітня 2010
4 026

Схожі публікації


Догори