Осучаснення прожиткового мінімуму – питання, що давно потребує перегляду

Осучаснення прожиткового мінімуму – питання, що давно потребує перегляду30 березня 2016 року у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення проведено семінар на тему: «Осучаснення прожиткового мінімуму як механізм підвищення рівня життя громадян».

У обговоренні питання взяли участь народні депутати, представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів, міністерств, інших органів державної влади, всеукраїнських об’єднань профспілок та організацій роботодавців, науковці. Від Профспілки працівників освіти і науки України участь у роботі семінару взяв Сергій Курилкін – завідувач юридичного відділу ЦК Профспілки.

Перший заступник голови Комітету Сергій Каплін, відкриваючи семінар, зазначив, що питання прожиткового мінімуму є актуальним, оскільки ця категорія є базовою для формування мінімальної заробітної плати і мінімальної пенсії.

Демонструючи учасникам семінару продуктовий борщовий набір продуктів на 250 гривень він наголосив, якщо від мінімальної  пенсії в розмірі  тисячі п’ятисот гривень відняти аптеку, проїзд, плату за комунальні послуги, витрати на елементарні речі, які щодня потребує пенсіонер або людина праці, ви отримаєте той залишок, на який неможливо купити продуктовий борщовий набір.

Секретар Комітету, голова підкомітету з питань державних соціальних гарантій, забезпечення достатнього життєвого рівня Наталія Веселова у виступі зазначила, що питання необхідності осучаснення прожиткового мінімуму зачіпає інтереси практично кожної людини в нашій країні, а особливо найзнедоленіших верств населення, які потребують соціального захисту та державної соціальної підтримки.

Серед основних недоліків є незабезпечення регулярного затвердження Урядом переглянутих експертною комісією набору продуктів харчування, мінімальних наборів непродовольчих товарів та послуг, на основі яких розраховується прожитковий мінімум.

В Україні уже шістнадцятий рік поспіль основний державний соціальний стандарт встановлюється на базі мінімальних наборів, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» від 14 квітня 2000 року № 656, в основу якої покладено «споживчий кошик», затверджений аж у 1992 році.

Як наслідок, чинні набори продуктів харчування, товарів та послуг не враховують життєво необхідних витрат, перед необхідністю яких нас поставило сучасне життя.

Особливо застарілим, за її словами, є перелік непродовольчих товарів та послуг, який не відображає реальних потреб та споживання сучасної людини, зокрема таких, як будівництво, купівля чи оренда житла, видатки на освіту, оздоровлення, оплату медичних та телекомунікаційних послуг, суттєві зміни у тарифах на житлово-комунальні послуги. Включення цих витрат у прожитковий мінімум відповідало б принципам його формування, закріпленим у Законі України «Про прожитковий мінімум», а також міжнародним стандартам, визначеним Конвенцією МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики.

Учасники семінару заслухали виступ заступника Міністра соціальної політики України Василя Шевченка, у якому він поінформував про напрацювання щодо зміни концептуальних підходів у визначенні прожиткового мінімуму.

Представник СПО об’єднань профспілок Олександр Акімочкін, перший заступник голови КВПУ у своєму виступі звернув увагу учасників семінару ще на одній проблемі – прямій залежності прожиткового мінімуму від можливостей бюджету, через що його офіційна величина майже в 2 рази занижена порівняно з рівнем, який відповідає нормам законодавства.

Згідно з розрахунками профспілок, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах січня 2016 року скоригований на суму обов’язкових платежів (податок на доходи фізичних осіб та військовий збір) мав становити 3163 гривні. (на 1785 гривень більше офіційного (1378 гривень).

Після вступу профспілок у колективний трудовий спір з Урядом у 2015 році вдалося домогтися актуалізації наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг. Після проведення громадської експертизи в грудні 2015 року Мінекономрозвитку України підгодовував відповідний проект постанови КМУ.

З метою удосконалення методики визначення прожиткового мінімуму  профспілками напрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум» (щодо удосконалення порядку формування розміру прожиткового мінімуму) (реєстр. № 2238 від 25.02.2015, поданий народним депутатом С.М. Капліним).

Проектом пропонується удосконалити методику визначення прожиткового мінімуму шляхом зміни нормативного методу розрахунку на нормативно-структурний, який базується на нормативному визначенні складу продовольчого кошику та структурному методі розрахунку вартості непродовольчих товарів і послуг як відсотку до вартості продовольчого кошику.

Прийняття законопроекту сприятиме виконанню Україною Цілей розвитку Тисячоліття на шляху подолання бідності, від якої нині страждає значна частина населення України, яка суттєво обмежує можливості людського розвитку, породжує соціальні конфлікти, становить загрозу єдності суспільства та національній безпеці України.

У виступах інших учасників семінару серед основних недоліків базового стандарту відзначалося систематичне недотримання окремих вимог законодавчих актів та наявність проблемних питань у методологічних підходах визначення прожиткового мінімуму.

Наголошувалася також на тому, що відсутність регулярного перегляду наборів та пряма залежність розміру прожиткового мінімуму від можливостей видаткової частини бюджету породжує іншу проблему – заниження кількісних та якісних стандартів мінімального набору споживчого кошику.

За результатами семінару учасниками напрацьований проект Рекомендацій щодо осучаснення прожиткового мінімуму як механізму підвищення рівня життя громадян, який після доопрацювання пропонується  схвалити рішенням Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення та направити для виконання Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими органами державної влади.

 

 

Юридичний відділ ЦК Профспілки

 

Осучаснення прожиткового мінімуму – питання, що давно потребує перегляду Осучаснення прожиткового мінімуму – питання, що давно потребує перегляду

 Осучаснення прожиткового мінімуму – питання, що давно потребує перегляду Осучаснення прожиткового мінімуму – питання, що давно потребує перегляду

 

Схожі публікації


Догори