Сьогодні – Міжнародний день прав людини

10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини.

Цей документ проголошує цивільні та політичні права і свободи особистості – рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші.

У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх раси, статі, мови, релігії тощо.

У 1950 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою залучення уваги людей в усьому світі до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів. 

Нині чимало країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції.

Загальна декларація прав людини визначає, що освіта має сприяти:
 • цілісному розвитку особистості

 • формуванню поваги до прав та основних свобод людини

 • взаєморозумінню, терпимості й дружбі між народами, расовими і релігійними групами

 • підтриманню миру в світі.

Понад 70 років тому ООН задекларувала світові орієнтири на доступність освіти:

 • початкової – безплатна й обов’язкова

 • загальної – безплатна

 • професійно-технічної –загальнодоступна

 • вищої – доступна усім залежно від здібностей.

Положення декларації є нормами прямої дії в Україні.

Тема Дня прав людини 2020 року – «Ефективне відновлення при забезпеченні захисту прав людини». Цього року тема тісно пов'язана з пандемією COVID-19 і робить акцент на необхідності більш ефективного відновлення світу шляхом забезпечення центральної ролі прав людини в заходах, які здійснюються у цій сфері.

Людство досягне загальних глобальних цілей тільки в тому випадку, якщо зможе створити рівні можливості для всіх, усунути недоліки, виявлені пандемією і застосовувати стандарти прав людини для боротьби з проблемами нерівності, ізоляції та дискримінації, які вже вкорінилися поколіннями, – йдеться на сайті ООН.

10 грудня – це можливість ще раз заявити про значимість прав людини у відновленні світу таким, яким ми хочемо його бачити.

Відповідно до сформульованого ООН загального заклику до дії щодо прав людини «Відстоюватимемо права людини» – є прагнення залучити широку громадськість, наших партнерів і систему ООН до надання підтримки в проведенні активних дій і демонструвати надихаючі приклади практичних заходів, які можуть сприяти більш ефективному відновленню і створювати умови для формування більш життєздатних і справедливих суспільств.

Права людини після кризи COVID-19

Права людини повинні зайняти центральне місце в світі, який буде створено після COVID-19.

Криза, спричинена COVID-19, посилюється зростанням бідності та нерівності, структурної і глибоко вкоріненої дискримінації та іншими прогалинами в сфері захисту прав людини.

Лише заходи щодо усунення цих прогалин і просування прав людини можуть гарантувати наше повне відновлення і відтворення світу, який буде кращим, більш справедливим і стійким, ніж раніше.


 • Ліквідація будь-яких форм дискримінації: структурна дискримінація і расизм сприяли розвитку кризи, спричиненої COVID-19. Основні вимоги до світу після COVID полягають у забезпеченні рівності і відсутності дискримінації.

 • Усунення нерівності: для виходу з кризи також необхідно боротися з пандемією нерівності. З цією метою слід заохочувати і захищати економічні, соціальні і культурні права. Для нової ери потрібен новий суспільний договір.

 • Заохочення участі і солідарності: всі ми разом беремо участь в цій діяльності. Кожна людина, незалежно від того, йде мова про окремих осіб чи уряди, громадянське суспільство і звичайних людей чи приватний сектор, покликана зіграти свою роль в розбудові світу після COVID з кращими умовами для нинішнього і майбутніх поколінь. Ми повинні врахувати думку найбільш постраждалих і вразливих осіб при проведенні заходів щодо відновлення.

 • Сприяння сталому розвитку: нам потрібний сталий розвиток в інтересах людей і планети. Права людини, Порядок денний на період до 2030 року і Паризька хартія складають основу відновлення, при якому ніхто не буде забутий.

 

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори