Щодо встановлення скороченої тривалості робочого часу працівникам закладів освіти за роботу із шкідливими умовами праці

Згідно із ст.51 Кодексу законів про працю України, ст. 9 Закону України “Про охорону праці” для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці встановлюється скорочена, не більше 36 годин на тиждень, тривалість робочого часу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163 затверджено Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

На виконання п. 2 постанови наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 року № 122 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.04.2001 р. за № 304/5495) затверджено Порядок застосування вищеназваного Переліку.

Контроль за правильністю застосування Порядку покладено на Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю та місцеві органи Державної експертизи умов праці.

Скорочений робочий час встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться в Порядку проведення атестації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442.

Підтвердження цього права можливе при віднесенні робочого місця працівника до категорії із шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць.

Скорочена тривалість робочого часу, згідно із зазначеною в Переліку тривалістю, встановлюється лише в ті дні, коли працівник фактично був зайнятий в шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, професій, посад.

Посади працівників закладів освіти з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу наведено у розділі 32 названого Переліку.

Так робота в санаторно-лісових школах та школах-інтернатах, дитячих будинках, дитячих садках (групах), яслах-садках (групах), дитячих яслах (групах) та будинках дитини (групах) для дітей, хворих на туберкульоз; будинках інвалідів (відділеннях) для хворих на туберкульох; навчальних закладах для інвалідів, хворих на туберкульоз на посадах: бібліотекарів, інструкторів виробничого навчання робітників масових професій, інструкторів з культмасової роботи, культорганізаторів, інструкторів з праці, завідувачів педагогічної або навчальної частини, кастелянки, мийника посуду (підсобного робітника), няньок, помічника вихователя, прибиральника виробничих (службових) приміщень, перукаря (перукаря-модельєра 1 і 2 класу) дають право на скорочену 36-годинну тривалість робочого тижня.

Право на скорочений 36-годинний робочий тиждень дає робота в школах (класах), школах-інтернатах (класах), дитячих будинках (групах), дитячих будинках-інтернатах (групах), дитячих садках (групах), яслах-садках (групах), яслах (групах) та будинках дитини (групах) для розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки, дитячих будинках-інтернатах для сліпих та глухонімих дітей на посадах: інстукторів з культмасової роботи, культорганізаторів, баяністів, інструкторів виробничого навчання робітників масових професій, інструкторів з праці, майстрів лікувально-виробничих (трудових) майстерень, гардеробників, зайнятих у гардеробних для хворих, кастелянок, няньок, помічників вихователів, прибиральників виробничих (службових) приміщень, перукарів (перукарів-модельєрів 1 і 2 класу).

Схожі публікації


Догори