Встановлення доплати за несприятливі умови праці кухарям

Встановлення доплати за несприятливі умови праці кухарямНа запит стосовно встановлення доплати за несприятливі умови праці кухарям навчальних закладів повідомляємо наступне.

Статтею 100 КЗпП України передбачено встановлення підвищеної оплати праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я. Установлено також, що Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні Переліки робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, затверджено лише для сфери будівництва (постанова КМУ від 12.07.2005 р. № 576) та з виробництва літальних апаратів (постанова КМУ від 2 квітня 2009 р. № 307). Для галузі освіти такого переліку на рівні Кабінету Міністрів України ще не затверджено.

При оплаті за роботу з важкими і шкідливими умовами працівникам освіти застосовуються норми п. 33 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 р. за № 56, погодженим з Міністерством фінансів, Міністерством праці України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, та Додатком 9 до зазначеної Інструкції, яким встановлено Перелік робіт з несприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці. Зазначеним додатком також затверджено Положення про порядок встановлення доплат за несприятливі умови праці.

Перелік таких робіт та порядок встановлення доплат за несприятливі умови праці передбачено також в додатку 2 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки, зареєстрованої в Міністерстві праці та соціальної політики України 6 липня 2011 року за № 37.

Згідно з п.п. 1.152 Додатку № 9 до Інструкції та Додатку № 2 до Галузевої угоди роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання віднесено до видів робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати у розмірі до 12 відсотків.

Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць відповідно до Положення про порядок встановлення доплат за несприятливі умови праці, викладеного в зазначеному вище додатку.

Відповідно до порядку додаткової оплати за несприятливі умови праці в установах і організаціях системи освіти атестація робочих місць або оцінка умов праці здійснюється експертною комісією, яка створюється спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи, організації відповідно до Рекомендацій по оцінці умов праці на робочих місцях і встановленню доплат працівникам за несприятливі умови праці в наукових організаціях і в наукових підрозділах установ системи освіти.

Рекомендації затверджено наказом Держосвіти СРСР від 30.03.90 № 37.

У Порядку установлено, що для роботи членами експертної комісії можуть залучатись спеціалісти інших служб і організацій. Експертну комісію очолює заступник керівника установи, організації.

Відповідальність за достовірність характеристик умов праці працівників, діючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях, несе керівник структурного підрозділу. На підставі висновків експертної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.

При цьому варто зазначити, що право на встановлення доплати за несприятливі умови праці виникає у працівника не за посадою, яку він обіймає, а за виконання відповідних видів робіт, які в додатку 9 до Інструкції та в додатку № 2 до Галузевої угоди визнано важкими та шкідливими умовами праці, або особливо важкими та шкідливими умовами праці.

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати працівникам, які виконують такі види робіт встановлюються наказом по установі, організації.

Про встановлення доплат за шкідливі умови праці відповідно до Переліків робіт зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджених наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 та Галузевою угодою, йдеться у листі Міністерства праці та соціальної політики від 24.12.2007 р. № 939/13/84-07 «Щодо доплат та надбавок держслужбовцям та працівникам освіти».

Управління соціально-економічного захисту,
Відділ соціальних питань і охорони праці

Схожі публікації


Догори