Збір персональних даних батьків учнів та студентів: позиція Міністерства освіти і науки України

Збір персональних даних батьків учнів та студентів: позиція Міністерства освіти і науки УкраїниЗгідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011р. № 192 «Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства» та постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» створено та функціонує Єдина державна електронна база з питань освіти.

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - ЄДЕБО) є автоматизованою системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб.

Єдина база є джерелом даних, що використовуються під час:

виготовлення документів про освіту державного зразка, вчені звання та наукові ступені, ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію, учнівських (студентських) квитків;

запровадження у сфері освіти інноваційних технологій щодо використання даних, у тому числі персональних.

До ЄДЕБО вносяться відомості, що містяться у базах даних, реєстрах, а також підготовлені у паперовій та електронній формі дані, що використовувалися у сфері освіти до створення ЄДЕБО.

У разі збирання персональних даних про фізичних осіб - учасників освітнього процесу забезпечується отримання їх згоди на обробку відповідних даних в Єдиній базі.

Держателем (володільцем) ЄДЕБО є МОН, яке здійснює контроль за забезпеченням захисту даних, що містяться в Єдиній базі, затверджує порядок її формування та функціонування. Адміністратором (розпорядником) ЄДЕБО є державне підприємство "Інфоресурс", що належить до сфери управління МОН, забезпечує формування та функціонування ЄДЕБО, а також здійснює заходи щодо збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, внесення змін, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачі), оброблення та захисту даних, що містяться в ЄДЕБО.

У зв’язку з поширенням в ЗМІ інформації про обов’язковий збір персональних даних батьків учнів шкіл для ЄДЕБО Міністерство освіти і науки України на своєму сайті розмістило відповідне роз’яснення, в якому зазначило, що внесення до ЄДЕБО інформації про батьків учнів і студентів (прізвище, ім’я, по батькові, їхні контактні номери телефонів, місце роботи, громадянство тощо) не передбачено жодним нормативно-правовим актом у цій сфері і можливо лише у випадку отримання згоди цих осіб на обробку персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори