Набрав чинності порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних

Набрав чинності порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних16.07.2012р. набрав чинності Порядок здійснення Державною службою України з питань захисту персональних даних (ДСЗПД) державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2012 № 947/5 (опубліковано в Офіційному віснику України від 16.07.2012 р., № 51, стаття 2045).

Цим порядком врегульовуються механізми здійснення ДСЗПД державного контролю за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних шляхом проведення перевірок фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, органів державної влади, що є володільцями та/або розпорядниками баз персональних даних, а також оформлення і розгляд результатів перевірок.

ДСЗПД здійснюється контроль за додержанням суб’єктами перевірки законодавства про захист персональних даних шляхом проведення перевірок: планових, позапланових, виїзних та безвиїзних.

Підставою для проведення ДСЗПД планової перевірки суб’єкта перевірки є включення суб’єкта до плану проведення перевірок.

Позапланові перевірки суб’єктів перевірки можуть проводитись за наявності однієї з таких підстав: подання суб’єктом перевірки письмової заяви до ДСЗПД про здійснення заходу державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про захист персональних даних за його бажанням; звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом перевірки вимог законодавства про захист персональних даних; неподання у встановлений строк суб’єктом перевірки документів (відомостей, даних) на письмовий запит ДСЗПД щодо здійснення безвиїзної перевірки, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів; виявлення та підтвердження недостовірності у відомостях (даних), наданих суб’єктом перевірки на письмовий запит ДСЗПД щодо здійснення безвиїзної перевірки, та/або якщо такі відомості (дані) не дають змоги оцінити виконання суб’єктом перевірки вимог законодавства про захист персональних даних; перевірка виконання суб’єктом перевірки приписів щодо усунення вимог законодавства про захист персональних даних, виданих за результатами проведення планових перевірок ДСЗПД.

Суб’єкту перевірки за 10 календарних днів до її проведення рекомендованим листом надсилається повідомлення разом з копією наказу про проведення перевірки. Проведення самої перевірки не повинно перевищувати 10 робочих днів.

За результатами комісія складає акт перевірки. Якщо під час перевірки виявлено порушення вимог законодавства про захист персональних даних, комісією складається відповідний припис про усунення порушень. У разі виявлення під час перевірки вчинення суб’єктом перевірки адміністративного правопорушення комісія складає протокол про адміністративне правопорушення.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори