Інформація про громадський котроль за додержанням законодавства про працю

Інформація про громадський котроль за додержанням законодавства про працю
ІНФОРМАЦІЯ

Профспілки працівників освіти і науки України
(назва членської організації ФПУ)
про роботу щодо здійснення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю (за станом на 01.01.2010 року)І. Додержання законодавства про працю
1.Проведено перевірок дотримання законодавства про працю,
всього: 6396
у тому числі спільно з територіальною державною інспекцією праці - 312
2.Кількість підприємств, на яких проведено перевірки щодо дотримання
законодавства про працю - 5207
3. Кількість виявлених порушень, усього: 14179
у тому числі з питань:
3.1.Звільнення та переведення на іншу роботу - 1802
3.2.Робочого часу і часу відпочинку - 1862
3.3.Гарантій і компенсацій - 2919
3.4.Праці жінок - 213
3.5.Праці неповнолітніх - 10
3.6.Інших -7373
4. Кількість працівників, права яких порушено, всього - 36872
5. За результатами перевірок щодо порушень прав працівників вжито заходів;
5.1.Надіслано подань (письмових повідомлень) про усунення порушень прав працівників, усього: 2076
у тому числі :
5.1.1. Роботодавцям - 1599
5.1.2.Територіальним державним інспекціям праці - 114
5.1.3.Іншим органам - 363
5.2.Ініціювання питань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, усього: 28
у тому числі звільнення з посади відповідно до статті 45 КЗпП
України - 1
5.3. Порушено прокуратурою кримінальних справ щодо посадових осіб стосовно порушення законодавства про працю, всього - 7.
6.Прийнято рішень про усунення порушення прав працівників,
усього: 2352
у тому числі:
6.1.Роботодавцями – 2012
6.2.Територіальними державними інспекціями праці - 57
6.3.Іншими органами - 283
II. Правова допомога членам профспілок і членським організаціям
7.Кількість осіб, яким надано правову допомогу, всього: 66670
7.1.Шляхом консультацій - 64364
7.2.Розглянуто письмових скарг і звернень - 2725
7.3.Складено позовних заяв, інших процесуальних документів,
усього : 713
8.Кількість осіб, представництво яких здійснювали уповноважені
представники профспілок за позовами в судах стосовно порушення трудового законодавства, усього - 1321
тому числі винесено позитивних рішень на користь працівника - 1211
9. Інформація про порушення законодавства про профспілки (для внесення
Єдиного реєстру порушень прав профспілок)
.
(дата)(підпис керівника членської організації)

Схожі публікації


Догори