Норми законодавства про працю – посилення контролю профспілок

Норми законодавства про працю – посилення контролю профспілокРозглядаючи питання «Про організацію та здійснення громадського контролю виборними органами Профспілки за додержанням законодавства про працю в установах і закладах освіти Полтавської області» президією ЦК Профспілки відзначено практику роботи виборних профспілкових органів Полтавської обласної організації Профспілки.

Зокрема, обласного комітету (голова – Г.І. Шумейко), Машівської (голова – І.О. Джунь), Миргородської (голова – В.М. Прокопенко), Новосанжарської (голова – В.Т. Кульчинська) районних організацій Профспілки щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, особливо в частині проведення оптимізації мережі навчальних закладів.

Також президією поставлено завдання на посилення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю виборними органами обласних, міських та районних організацій Профспілки.

Так, посиленого контролю вимагають питання:
– дотримання роботодавцями норм законодавства в частині своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам установ і закладів освіти;

– укладання трудових договорів (безстрокових, строкових, контрактів) в установах і закладах освіти з керівниками дошкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів та педагогічними і науково-педагогічними працівниками відповідно до вимог трудового законодавства;

– упередження необґрунтованого закриття малокомплектних шкіл та забезпечення норм трудового законодавства в процесі оптимізації;

– системного контролю за оформленням трудових книжок працівників відповідно до норм чинного законодавства.

Особливу увагу в постанові ЦК Профспілки звернено на недопущення випадків затримки заробітної плати, проведення роботодавцями своєчасної атестації робочих місць за умовами праці із дотриманням норм відповідного Порядку, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 1.08.1992 р. № 442, примусового відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати.

У випадках затримки заробітної плати оперативно інформувати органи влади, ЦК Профспілки та вживати заходів щодо усунення таких порушень.

Передбачено посилити роботу виборних профспілкових органів усіх рівнів на недопущення прийняття роботодавцями нормативних актів без дотримання процедури погодження або врахування думки виборного органу профспілкової організації, внесення до колективних договорів в установах та закладах освіти та угод обласного, районного, міського рівнів норм, що погіршують становище працівників порівняно з галузевою угодою.

На розгляд виборних профспілкових органів виносити подання громадських інспекторів праці профспілок підготовлене для роботодавця, контролювати їх виконання та доводити інформацію про результати перевірок та усунення порушень до членів профспілок.

Також зроблено акцент на вжитті заходів щодо притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових осіб роботодавців, які допускають порушення норм трудового законодавства, затримку виплати заробітної плати, з подальшим широким інформуванням спілчан.


Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори