Громадський контроль профспілок за додержанням законодавства про працю в установах освіти: результати І півріччя 2013 року

Громадський контроль профспілок за додержанням законодавства про працю в установах освіти: результати І півріччя 2013 рокуПравові підстави здійснення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю визначені статтями 247, 248, 259 Кодексу законів про працю України, статтями 21, 30, 38, 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Громадський контроль в територіальних організаціях Профспілки працівників освіти і науки України здійснювався штатними фахівцями Правової служби Профспілки (правовими інспекторами праці, юрисконсультами), членами виборних органів профспілкових організацій та їх уповноваженими представниками.

За результатами І півріччя 2013 року, в цілому, по галузевій профспілці проведено близько 4500 перевірок додержання законодавства про працю в установах та закладах освіти, якими виявлено близько 5300 порушень законодавства про працю.

Статистика профспілкових перевірок засвідчила, що переважну більшість порушень норм законодавства про працю складають порушення з оплати праці (28%), надання гарантій і компенсацій (15%), зміни істотних умов праці (13%). Порушення стосовно часу відпочинку, робочого часу, звільнення та переведення працівників, складають 9, 8 та 7 відсотків відповідно від загальної кількості.

З метою поновлення трудових прав працівників уповноваженими представниками профспілок було підготовлено та направлено близько 1750 подань та письмових повідомлень, з яких 58% скеровано роботодавцям, 32% - органам виконавчої влади, 3% - територіальним органам Держпраці, 2% – органам прокуратури. За зверненнями профспілок усунуто близько 3100 виявлених порушень, що складає 73 % від загальної кількості.

У звітному періоді за поданнями профспілкових органів притягнуто до відповідальності 40 посадових осіб роботодавців, з них до адміністративної –8, дисциплінарної – 31. З одним керівником загальноосвітнього навчального розірвано трудовий договір на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації, як це передбачено статтею 45 КЗпП України.

Результати аналізу інформацій територіальних організацій Профспілки про правозахисну діяльність свідчать про необхідність продовження роботи з розвитку та вдосконалення форм громадського контролю за додержанням законодавства про працю, зміцнення Правової служби Профспілки. З цією метою продовжується співпраця з територіальними органами Державної інспекції України з питань праці, вживаються заходи до відновлення інституту громадських інспекторів праці профспілок, посилюються правороз’яснювальна робота серед членів профспілок.

У грудні 2012 року та лютому 2013 Радою та Президією ФПУ прийнято постанови № Р-6-3 від 12.12.2012р., № П-15-4 від 11.12.2012р., № П-16-15 від 28.02.2013р., якими поставлено завдання профспілковим організаціям щодо вдосконалення роботи по забезпеченню громадського контролю, зокрема, про залучення до громадського контролю більшої кількості профспілкових активістів; проведення навчання інспекторів праці профспілок; включення до колективних договорів і угод відповідних положень щодо безперешкодного доступу інспекторів праці профспілок до робочих місць членів профспілок, участі роботодавця у фінансуванні заходів з їх навчання та надання їм вільного від роботи часу для виконання повноважень, а також затверджено нормативні акти з питань громадського контролю профспілок.
Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори