Знаючи, використовувати в роботі

Знаючи, використовувати в роботіРозуміючи важливість того, що ефективність діяльності профспілкових організацій, їх вплив на стан і вирішення завдань у колективах значною мірою залежить від налагодженості та чіткості організаційної роботи, Вознесенська міська організація Профспілки працівників освіти Миколаївської області, відповідно до плану роботи, організувала навчання для голів первинних профспілкових організацій на тему: «Номенклатура справ в первинній профспілковій організації та ведення документації», «Громадський контроль профспілок за дотриманням законодавства про працю».

Голова міської організації Крючкова Світлана Олександрівна наголосила, що номенклатура справ та правильне ведення документації сьогодні є першим показником діяльності профспілкової організації, її вдалого організаційного менеджменту та ефективного виконання завдань. Основні документи, на підставі яких діють первинки, порядок їх затвердження та використання власної печатки – саме ці питання були нагальними під час обговорення.

По другому питанню було акцентовану увагу присутніх на те, що 2013 рік оголошений Федерацією профспілок України Роком боротьби профспілок проти використання роботодавцями нелегальної, нестійкої та нестандартної зайнятості, «тіньової» виплати заробітної плати та інших порушень трудових і профспілкових прав.

Завдання профспілкових організацій щодо розгортання масового, дієвого громадського контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства визначені в постанові Ради Федерації професійних спілок України від 12.12.2012 року № Р-6-3.

Громадський контроль профспілок за дотриманням законодавства про працю, який здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та охоплює питання своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати, виконання колективних договорів і угод, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, соціального страхування, набуває на сучасному етапі особливого важливого значення. Для використання в роботі головам первинних профспілкових організацій було надано буклет «Громадський контроль профспілок за дотриманням законодавства про працю».

Учасники в ході навчання активно користувалися розробленим посібником, ділилися власним досвідом, задавали конкретні запитання та вносили пропозиції, що не може не свідчити про їх зацікавленість темою навчання.


С.О. Крючкова, голова Вознесенської міської організації Профспілки


Знаючи, використовувати в роботі

Схожі публікації


Догори