11 липня 2016

Верховний суд України сформував правову позицію щодо правомірності звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації

21 червня 2016

Статтею 46 Конституції України визначено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі

7 червня 2016

Відповідно до ст. 84 Кодексу законів про працю України та ст. 25 Закону України «Про відпустки» працівнику за його бажанням надається

24 травня 2016

Згідно зі ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» держава гарантує виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги

22 квітня 2016

Державна служба України з питань праці на власному сайті надала роз’яснення з питань, пов’язаних з наданням декретної відпустки та

22 лютого 2016

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Громадяни

11 лютого 2016

Страховим стажем вважається період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у

22 січня 2016

Працівник звільнений з роботи у день звільнення не отримав трудову книжку і не повідомляє про своє місцезнаходження. Чи можна в

10 грудня 2015

Статтею 41 Кодексу законів про працю України (КЗпП) визначено додаткові підстави розірвання трудового договору з керівником

22 жовтня 2015

Рішенням Ставищенського районного суду Київської області від 27 липня 2015 року зобов’язано відділ освіти Ставищенської районної

Догори