Профспілка працівників освіти і науки України веде свою історію з липня 1919 року, коли було організаційно оформлено Спілку працівників освіти і соціалістичної культури, до складу якої увійшли професійні об'єднання вчителів України.

    Так розпочала свою діяльність професійна спілка, яка заклала підвалини учительського профспілкового руху на теренах СРСР і діючих профспілок освіти і науки в незалежних державах.

    У кінці 1920 року в Україні була створена Всеукраїнська профспілка працівників освіти і соціалістичної культури, що об'єднала вчителів, бібліотекарів, працівників навчально-виховних, наукових і культурно-освітніх установ всіх губерній, які знаходились на території України.

    З 1922 до 1934 року діяла Профспілка працівників освіти УСРР, яка об'єднувала працівників шкіл, дитячих садків, дитячих будинків, наукових установ, вузів, політосвітустанов.

    Подальший бурхливий розвиток освіти, пов'язаний з остаточною ліквідацією неграмотності і введенням загального обов'язкового початкового навчання поставив перед Профспілкою працівників освіти нові завдання. У зв'язку з цим в 1934 році Профспілка працівників освіти була реорганізована і замість неї в союзних республіках були створені самостійні профспілки.
    В Україні виділилися:
     Профспілка працівників початкових і середніх шкіл;
    Профспілка працівників вищої школи і наукових установ;
    Профспілка працівників дошкільних установ.
    В 1948 році Профспілка працівників початкових і середніх шкіл об'єдналася з профспілкою працівників дошкільних установ.


Після об'єднавчих процесів 1948-1956 років Профспілка отримала назву "Профспілка працівників освіти", а республіканський орган – Центральний комітет Профспілки працівників освіти УРСР.

    У жовтні 1957 року профспілки працівників освіти всіх союзних республік об'єдналися в одну організацію, яку очолив ЦК Профспілки СРСР. До неї увійшла Профспілка працівників вищої школи і наукових установ УРСР. В Україні обрано республіканський комітет.

Профспілка дістала назву "Профспілка працівників освіти, вищої школи і наукових установ".

    У зв'язку з утворенням в листопаді 1988 року Державного комітету по народній освіті Союзу РСР галузеву Профспілку було перейменовано в Профспілку працівників народної освіти і науки УРСР, а республіканський орган одержав назву "Український республіканський комітет Профспілки працівників народної освіти і науки".

    Багато років очолювали Республіканський комітет Профспілки Зоя Савівна Нечипорук, Марія Прохорівна Шевченко, Надія Федорівна Харінко, Леонід Семенович Сачков.

    14 вересня 1990 року на установчому з'їзді була створена Профспілка працівників освіти і науки України. З'їзд обрав Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України, який став правонаступником Українського республіканського комітету Профспілки працівників народної освіти і науки.
    З дня заснування Профспілки і до 17 листопада 2010 року Профспілку та її Центральний комітет очолював Леонід Семенович Сачков.


   Після проголошення незалежності України Профспілка працівників освіти і науки докорінно змінила модель своєї діяльності – відтоді вона здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, має високий рейтинг в органах законодавчої та виконавчої влади, серед роботодавців.

    Профспілка працівників освіти і науки України об'єднує педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних установ, науково-педагогічних працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, а також адміністративно-господарський, допоміжний персонал установ та закладів освіти, непрацюючих пенсіонерів.

  23 липня 2021 року Профспілка працівників освіти і науки України знову отримала Свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності. Свідоцтво засвідчує, що Профспілка працівників освіти і науки України відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні.

 Станом на 1 січня 2023 року Профспілка працівників освіти і науки України об'єднувала 1 134 065 членів Профспілки.

Профспілка працівників освіти і науки є найчисельнішою і найактивнішою організацією у складі Федерації профспілок України.

Центральний комітет як вищий виборний орган Профспілки в період між з'їздами організовує виконання рішень з'їзду.
Сформована президія Центрального комітету Профспілки та її бюро.

    У січні 2000 року ІV (позачерговий) з'їзд Профспілки затвердив нову редакцію Статуту Профспілки, привівши його у відповідність до Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності".

    V з'їзд (листопад 2000 року), VI з’їзд Профспілки (листопад 2005 року), VII з’їзд Профспілки (листопад 2010 року), VIII з’їзд Профспілки (листопад 2015 року), ІХ з’їзд Профспілки (грудень 2020 року) визначили пріоритетні напрями діяльності Профспілки, її організаційних ланок. Зокрема, делегати VII з’їзду одностайно підтримали тезу про те, що підвищення якості освіти в державі набуває важливого ідеологічного, соціального, економічного і технічного знання, а фундаментом забезпечення якості освіти є соціально-економічне зростання добробуту освітян.

   17 грудня 2020 року вперше у форматі онлайн відбувся IX з’їзд Профспілки працівників освіти і науки України, який підбив підсумки роботи організації за п’ять років.

   Головою Профспілки працівників освіти і науки України на новий термін обрано Георгія Труханова, заступниками Голови – Любов Гарбаренко, Сергія Романюка, Сергія Пугачова та Ольгу Чабанюк.

Сьогодні Профспілку та її Центральний комітет очолює Голова Профспілки Труханов Георгій Федорович
Приймальня: 205-74-51
e-mail: sekr.osvita@gmail.com
 Заступники голови Профспілки:
Гарбаренко Любов Андріївна
Тел.: 205-74-51
e-mail: harbarenko.osv@gmail.com
Романюк Сергій Михайлович
Тел.: 462-51-90
e-mail: romanjuk.osv@gmail.com

   У виконавчому апараті ЦК Профспілки функціонують:
– загальний відділ;
– відділ організаційної роботи;
– відділ інформаційного забезпечення та комунікацій;
– управління соціально-економічного захисту працівників освіти;
– відділ вищої школи і науки;
– відділ роботи з молоддю;
– юридичний відділ;

– відділ експертно-правової роботи;
– відділ з гуманітарних питань;
– міжнародний відділ;

– відділ технічного забезпечення та захисту інформації;

– фінансове управління.

    Власністю Профспілки є 3 Будинки вчених, 2 пансіонати, 6 закладів дитячого оздоровлення і відпочинку: дитячий санаторно-оздоровчий табір ЦК Профспілки «Пуща-Водиця» та оздоровчі табори у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській областях. За організаційно-фінансовою участю Профспілки діють 8 Будинків учителів.

    Одним із вагомих напрямів діяльності Профспілки є розвиток ділового співробітництва з міжнародними організаціями, галузевими міжнародними об'єднаннями. Діють двосторонні Договори про співробітництво з профспілками працівників освіти і науки Молдови, Грузії, Латвії, Азербайджану, Словаччини, Спілкою польських вчителів, Профспілкою вчителів середніх шкіл Франції.

    Профспілка є членською організацією Інтернаціоналу освіти найчисельнішого світового об’єднання освітянських профспілок.
    Галузева Профспілка активно використовує і поширює досвід роботи зарубіжних профспілок, вивчає їх досягнення з питань соціального і правового захисту працівників освіти, взаємодію профспілок з державними органами, отримує правову підтримку на основі міжнародних норм.

Догори