Щодо застосування Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів

Щодо застосування Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладівУ зв’язку із запитами від спілчан щодо застосування Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів Управління соціально-економічного захисту апарату ЦК Профспілки працівників освіти і науки України надає роз’яснення.

Пунктом 2 Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 31.10.2012 р. № 1230, передбачено, що штатний розпис позашкільного навчального закладу розробляється в межах затвердженого місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати з дотриманням вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами, з урахуванням типу навчального закладу, контингенту вихованців, учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи закладу, площ і санітарного стану приміщень, будівель і споруд, наявності філій і структурних підрозділів, а також технічних засобів навчання, обладнання та спорядження.

Тому при визначенні кількості посад прибиральників приміщень має враховуватись вся площа, що прибирається, в тому числі під час навчального процесу в другу зміну, з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 250 кв. м, але не менше 0,5 штатної одиниці на заклад (п.4.32 нормативів).

Згідно з п.4.45 нормативів кількість штатних одиниць посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель (слюсар-сантехнік, електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування, столяр та ін.) визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105. При цьому установлено, що у закладах, у яких протягом всього року забезпечуються гарячою водою душові та басейни, вводяться штатні одиниці робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків на рік, але не менше однієї штатної одиниці на заклад із загальної кількості штатних одиниць таких посад, передбачених цим пунктом.

Згідно з нормативами у разі роботи (чергування) слюсарів-сантехніків, електромонтерів з обслуговування та ремонту електроустаткування у дві зміни слід застосовувати коефіцієнт К зм = 1,3, в три зміни - К зм = 1,5.

Щодо урахування контингенту учнів, вихованців при застосуванні нормативів уведення посад робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України № 105, то за інформацією з Міністерства освіти і науки України Міністерство соціальної політики України рекомендує застосовувати показник «Кількість працюючих та дітей у будівлі» відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 18.02.2011 р. № 1/9-114, № 02-8/100.

Посада техніка (електрика) вводиться за наявності електричних силових ліній (незалежно від напруги), які потребують обслуговування фахівцем, та обслуговування і поточного ремонту приборів електропостачання, але не більше 1 штатної одиниці на заклад (п.4.37 нормативів). Інших будь-яких вимог щодо введення цієї посади Типовими штатними нормативами не встановлено.

Щодо посади інженера з охорони праці, то згідно з п. 4.38 вона вводиться за нормативами, але не більше 1 штатної одиниці на заклад.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. При цьому диференціації кількості посад залежно від чисельності працюючих законодавством не встановлено.

Разом з тим п. 6.31 Типових штатних нормативів передбачено, що штати закладів, до яких за обсягом та умовами праці не можуть бути застосовані ці штатні нормативи (заклад розраховано до 90 дітей або більше 960 дітей), затверджуються засновником.

Пунктом 2 наказу керівникам позашкільних навчальних закладів надано право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише у межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

Згідно з п. 3 наказу у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади.

У випадках, коли передбаченими штатними посадами не може бути забезпечено нормальне функціонування позашкільного навчального закладу, відповідні штатні одиниці посад можуть бути введені за рішенням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з виділенням для цього необхідного фонду оплати праці. До власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280 віднесено повноваження щодо управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного, фінансового забезпечення, створення необхідних умов для виховання дітей, сприяння діяльності позашкільних закладів.


Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори