Нове в пенсійному забезпеченні працюючих пенсіонерів з числа наукових і науково-педагогічних працівників

Нове в пенсійному забезпеченні працюючих пенсіонерів з числа наукових і науково-педагогічних працівниківПунктом 7 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2.03.2015 р. № 213-VIII внесено зміни до частини двадцять восьмої статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та викладено її у такій редакції:

«Пенсія, призначена особі відповідно до цієї статті (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на інших посадах/роботах, пенсії, призначені відповідно до цієї статті, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність».

Під особами, яким призначається пенсія відповідно до цієї статті, слід розуміти наукових і науково-педагогічних працівників.


Тому пенсіонерам з числа наукових і науково-педагогічних працівників, які працюють на цих посадах, починаючи з 1 квітня 2015 року пенсія буде виплачуватися в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», тобто на загальних підставах, передбачених для громадян України.

Стосовно зменшення на 15 відсотків пенсії працюючим пенсіонерам на посадах наукових та науково-педагогічних працівників, яка виплачуватиметься у розмірі, обчисленому на загальних підставах, то в повідомленнях, розміщених на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України, зазначається, що пенсіонери – «науковці», які працюють на «спецпосадах», зможуть одержувати 85 відсотків належної їм пенсії, обчисленої за загальними правилами.

Однак законодавчих підстав для такого твердження немає.

По-перше: відповідно до змін частини двадцять восьмої статті 24 «наукового закону» пенсія, призначена «науковцям» відповідно до цієї статті в період роботи на «наукових» посадах, виплачується в розмірі, обчисленому на загальних підставах.

Про виплату пенсії в розмірі 85 відсотків від призначеної йдеться лише стосовно «науковців», які працюють на інших посадах.

По друге: змінами до статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що пенсія, призначена особі відповідно до цієї статті, виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру. Але стаття 47 не містить норм про призначення пенсії. Цією статтею регламентовано лише порядок виплати пенсії.

Що стосується «наукової» пенсії працівникам, які працюють на інших, не наукових чи науково-педагогічних посадах, то у період такої роботи впродовж квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року вона має виплачуватися в розмірі 85 відсотків.

Якщо призначена відповідно до ст. 24 закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» «наукова» пенсія не перевищує 1423,5 гривні (949 грн X 150%), то така пенсія працюючому пенсіонеру має виплачуватися в повному розмірі, незалежно від того, на яких посадах він працює.

Після звільнення працюючого пенсіонера з роботи з будь-якої посади пенсія, призначена відповідно до статті 24 закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», має виплачуватися у повному, раніше призначеному, розмірі, але не вище десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до частини третьої статті 24 закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60 відсотків від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 23 цього Закону та частини другої статті 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески) та наявності необхідного страхового стажу.

Пунктом 4 розділу III. Прикінцеві положення закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» № 213-VIII Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк з дня набрання ним чинності підготувати та подати до 1 травня 2015 року на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних (крім пенсій військовослужбовців і наукових працівників), на загальних підставах.

Пунктом 5 цього розділу встановлено, що у разі неприйняття до 1 червня 2015 року закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних, на загальних підставах з 1 червня 2015 року скасовуються норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії/щомісячне довічне грошове утримання призначаються відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», Податкового та Митного кодексів України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори