Судові рішення Європейського суду з прав людини – проблеми їх виконання в Україні

Судові рішення Європейського суду з прав людини – проблеми їх виконання в УкраїніВ останні роки зростає кількість звернень громадян України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та прийнятих рішень на їх користь.

Однією із основних причин таких звернень є масові невиплати зарплат працівникам та незабезпечення державою прав людини на гідну працю. Тільки у 2012 році ЄСПЛ прийнято 206 рішень на користь громадян України у справах про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати.

Така велика кількість рішень пов’язана з тим, що тривалий час ЄСПЛ не розглядав подібного роду заяви, так як діяло пілотне рішення ЄСПЛ «Юрій Миколайович Іванов проти України», відповідно до якого Україна впродовж певного періоду повинна була вжити заходів для усунення причин, з яких не виконувалися судові рішення з виплати заробітної плати. Оскільки Україна не виконала своїх зобов’язань і ситуація не змінилися, тому всі позовні заяви громадян України пішли на розгляд ЄСПЛ.

Але, на сьогодні більшість рішень, прийнятих ЄСПЛ щодо України, залишається невиконаною. За інформацією ЄСПЛ Україною не виконано 95% прийнятих рішень за позовами українців.

Шляхи удосконалення механізму виконання судових рішень є предметом особливої уваги органів законодавчої, виконавчої та судової влади.
У червні минулого року Верховна Рада ухвалила Закон «Про гарантії держави, щодо виконання судових рішень» № 4901-VI, який набрав чинності з 1 січня 2013 року.

Відповідно до нього держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є державний орган, державні підприємство, установа, організація або юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється згідно із законодавством.

У разі якщо рішення суду про стягнення коштів не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження то його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою для виконання таких рішень.

Обов’язок подання до Державної казначейської служби України документів та відомостей, необхідних для перерахування коштів, покладається на керівника відповідного органу державної виконавчої служби.

У Державному бюджеті України на 2013 рік на реалізацію Закону України «Про гарантії держави, щодо виконання судових рішень» закладено 153 921 600,00 гривень.

Проблемам виконання судових рішень приділяють уваги і судові органи. Так, Вищий адміністративний суд України інформаційним листом від 9.01.2013 р. № 28/12/13-13 надав роз’яснення, відповідно до якого суд після ухвалення судового рішення в адміністративній справі має право зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати в установлений строк звіт про його виконання, а в разі ненадання звіту – накласти штраф.

У той же час, Парламентська асамблея Ради Європи рекомендує Україні створити національний орган, який буде відповідати за виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Рада Європи також закликала уряд країни прийняти більш жорстокі заходи в разі зволікань і постійних недотримань постанов суду.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори