Соціально-економічний захист

1 червня 2010

Міністерство праці та соціальноїї політики вважає, що у випадках, коли при збільшенні педагогічного навантаження педпрацівника

1 червня 2010

В якому розмірі виплачується допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам освіти ? Чи залежить її розмір від

6 травня 2010

Чи може заступник директора школи, який працює на 0,5 посади, маючи ще 18 годин педагогічного навантаження учителя іноземної мови,

29 квітня 2010

Такі працівники коледжу як методист, бібліотекар, бухгалтер ведуть викладацьку роботу (наприклад, викладають відповідні дисципліни),

16 квітня 2010

Який порядок встановлення доплати за несприятливі умови праці працівникам кухні в навчальних закладах? Чи може надаватися додаткова

25 березня 2010

Чи передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 1130 від 5 жовтня 2009 р. встановлення з 1 січня 2010 р. 20-ти відсоткової

18 березня 2010

Чи залежить розмір доплати за завідування бібліотекою від обсягу виконуваної роботи, в тому числі обсягу навчального навантаження, за

29 січня 2010

Чи виплачується з 1 січня 2010 року надбавка за вислугу років лікарям та медичним сестрам навчальних закладів та інших установ освіти

18 січня 2010

З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників, починаючи з 1 січня 2010 р., відповідно до постанови Кабінету

13 листопада 2009

Поділ класів на групи при вивченні іноземної мови в гімназіях з поглибленим її вивченням

Догори