Внесено зміни до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2009 р. N 1027

Київ

Про внесення змін до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності

З метою підвищення ефективності управління об'єктами державної власності та запобігання нецільовому використанню державних коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 42, число 35, с. 81; 1998 р., N 50, ст. 1838; 1999 р., N 23, ст. 1062, N 29, ст. 1474; 2001 р., N 31, ст. 1404; 2004 р., N 10, ст. 598), зміни, що додаються.

2. Органам, уповноваженим управляти державним майном:

внести протягом трьох місяців відповідні зміни до контрактів з керівниками підприємств, що є у державній власності;

проводити щокварталу аналіз фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

 

Прем'єр-міністр України 
Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1027 


ЗМІНИ,
що вносяться до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності

1. У розділі 2:

1) пункти 61 та 62 викласти в такій редакції:

"61. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік і подає його для затвердження або погодження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

62. Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.";

2) доповнити розділ пунктом 63 такого змісту:

"63. Керівник забезпечує виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства.";

3) у пункті 11:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства та затверджує або погоджує в установленому порядку його річний з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік;";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"здійснює контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану підприємства, виконанням показників затвердженого фінансового плану підприємства та показників, передбачених цим контрактом;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим.

2. У розділі 5:

1) у пункті 26:

підпункти "г" та "и" викласти в такій редакції:

"г) у разі неподання в установленому порядку на затвердження або погодження Органу управління майном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства;";

"и) у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;";

2) доповнити пункт новим підпунктом "і" такого змісту:

"і) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;".

У зв'язку з цим підпункт "і" вважати підпунктом "ї".

____________

 

Схожі публікації


Догори