Уряд скоротив перелік платних послуг

Постанова Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. № 939

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410) такі зміни:
в абзаці другому пункту 1 постанови цифру “—8” виключити;
у переліку, затвердженому зазначеною постановою:
у розділі 1:
пункти 6—8 виключити;
у пункті 14 слово “консультацій,” виключити;
пункти 22 і 23 виключити;
пункт 4 розділу 3 виключити;
пункт 13 розділу 8 викласти у такій редакції:
“13) здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі).”.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Схожі публікації


Догори