Указ Президента про зупинення дії деяких положень постанови КМУ від 14 квітня 2009 року №369

Указом Президента України зупинено низку положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. N 369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою значно розширено перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38.
       Зокрема зупинено надання платних послуг щодо:
       складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії, а в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого - академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах;
      забезпечення форменим одягом;
       видання та реалізація підручників, навчальних посібників, конспектів, лекцій, методичних матеріалів, монографій, інформаційно-аналітичних збірників, збірників наукових праць, тез доповідей, матеріалів конференцій, навчальної та навчально-методичної літератури, бланкової продукції;
       відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 285/2009

Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року №369

      Кабінет Міністрів України 14 квітня 2009 року видав постанову №369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою вніс зміни, зокрема до переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138, та до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року №38.
      При цьому для державних навчальних закладів, у тому числі вищих медичних навчальних закладів, передбачено можливість надавати платні послуги, зокрема, щодо: складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії; складання студентами в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах; забезпечення форменим одягом; видання та реалізації підручників, навчальних посібників, конспектів, лекцій, методичних матеріалів, монографій, інформаційно-аналітичних збірників, збірників наукових праць, тез доповідей, матеріалів конференцій, навчальної та навчально-методичної літератури, бланкової продукції; проведення конкурсів, фестивалів, концертно-видовищних заходів, творчих вечорів; відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок; надання послуг з організації та проведення культурно-виховних заходів (вистав, концертів, фестивалів, вечорів відпочинку, балів, конкурсів, дискотек, демонстрацій відео- та кінофільмів тощо) (абзац третій пункту 1, абзаци третій, тринадцятий, сімнадцятий підпункту 1, абзац четвертий підпункту 5, абзаци восьмий та тринадцятий підпункту 8 пункту 2).
       Запровадження Кабінетом Міністрів України можливості надання державними навчальними закладами зазначених платних послуг, які безпосередньо пов'язані з організацією навчально-виховного процесу та передбачені навчальними планами, не відповідає вимогам статті 53 Конституції України, яка гарантує право кожного на освіту, покладаючи на державу обов'язок забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах (частини перша та третя).
       Як визначив Конституційний Суд України у Рішенні від 4 березня 2004 року №5-рп/2004 у справі про доступність і безоплатність освіти, безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України.
      Безоплатність та доступність здобуття громадянами освіти в державних навчальних закладах забезпечується, зокрема фінансуванням цих закладів за рахунок державних бюджетних асигнувань згідно з нормативами фінансового та матеріально-технічного забезпечення, наданням права особам, які здобувають освіту у таких закладах, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою базою цих закладів (статті 51, 63 Закону України «Про освіту»).
      Прийнявши рішення, що суперечить статті 53 Конституції України, Кабінет Міністрів України порушив і норми частини другої статті 6, частини другої статті 19, частини третьої статті 113 та частини першої статті 117 Основного Закону держави, які зобов'язують Уряд України керуватися у своїй діяльності Конституцією України, діяти на підставі та у спосіб, що нею передбачені.
      Враховуючи викладене, відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України постановляю:
1. Зупинити дію абзацу третього пункту 1 (в частині, що стосується запровадження платних послуг щодо складання студентами вищих медичних навчальних закладів іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії), абзаців третього, тринадцятого та сімнадцятого підпункту 1, абзацу четвертого підпункту 5, абзаців восьмого та тринадцятого підпункту 8 пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року №369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
Президент України                                                                               Віктор ЮЩЕНКО
 
30 квітня 2009 року
 
 
 

 
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ
 
      З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 30 квітня 2009 року №285 «Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року №369» згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію абзацу третього пункту 1 (в частині, що стосується запровадження платних послуг щодо складання студентами вищих медичних навчальних закладів іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії), абзаців третього, тринадцятого та сімнадцятого підпункту 1, абзацу четвертого підпункту 5, абзаців восьмого та тринадцятого підпункту 8 пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року №369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
       У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року №369, опублікованої в газеті «Урядовий кур'єр» 25 квітня 2009 року №75.
      Цією постановою внесено, зокрема, зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138, та до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року №38.
     При цьому для державних навчальних закладів, вищих медичних навчальних закладів передбачено можливість надавати платні послуги, зокрема, щодо: складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії; складання студентами в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах; забезпечення форменим одягом; видання та реалізації підручників, навчальних посібників, конспектів, лекцій, методичних матеріалів, монографій, інформаційно-аналітичних збірників, збірників наукових праць, тез доповідей, матеріалів конференцій, навчальної та навчально-методичної літератури, бланкової продукції; проведення конкурсів, фестивалів, концертно-видовищних заходів, творчих вечорів; відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок; надання послуг з організації та проведення культурно-виховних заходів (вистав, концертів, фестивалів, вечорів відпочинку, балів, конкурсів, дискотек, демонстрацій відео- та кінофільмів тощо).
       Запровадження Кабінетом Міністрів України можливості надання державними навчальними закладами зазначених платних послуг, які безпосередньо пов'язані з організацією навчально-виховного процесу та передбачені навчальними планами, не відповідає вимогам статті 53 Конституції України, яка гарантує право кожного на освіту, покладаючи на державу обов'язок забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах (частини перша та третя).
       Як визначив Конституційний Суд України у Рішенні від 4 березня 2004 року №5-рп/2004 у справі про доступність і безоплатність освіти, безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України.
      Безоплатність та доступність здобуття громадянами освіти в державних навчальних закладах забезпечується, зокрема фінансуванням цих закладів за рахунок державних бюджетних асигнувань згідно з нормативами фінансового та матеріально-технічного забезпечення, наданням права особам, які здобувають освіту у таких закладах, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою базою цих закладів (статті 51, 63 Закону України «Про освіту»).
     Прийнявши рішення, що суперечить статті 53 Конституції України, Кабінет Міністрів України порушив і норми частини другої статті 6, частини другої статті 19, частини третьої статті 113 та частини першої статті 117 Основного Закону держави, які зобов'язують Уряд України керуватися у своїй діяльності Конституцією України, діяти на підставі та у спосіб, що нею передбачені.
На неприпустимості порушення Кабінетом Міністрів України частини другої статті 19, частини третьої статті 113 та частини першої статті 117 Конституції України неодноразово наголошував Конституційний Суд України, зокрема, у Рішеннях від 27 квітня 2000 року №7-рп/2000 у справі про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, від 11 листопада 2008 року №25-рп/2008 у справі про земельні аукціони.
      З огляду на наведене прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності абзацу третього пункту 1 (в частині, що стосується запровадження платних послуг щодо складання студентами вищих медичних навчальних закладів іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії), абзаців третього, тринадцятого та сімнадцятого підпункту 1, абзацу четвертого підпункту 5, абзаців восьмого та тринадцятого підпункту 8 пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року №369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
     Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України М.Ставнійчук.
 
Президент України                                                                 Віктор ЮЩЕНКО
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 2009 р. N 369
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Додатково див.
 Указ Президента України від 30 квітня 2009 року № 285 та
 конституційне подання Президента України
 від 30 квітня 2009 року
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 
Прем'єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 28
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2009 р. N 369

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

     1. У розділі III переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1138 (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 1997 р., число 20, с. 74; 2002 р., N 29, ст. 1374):
пункт 8 викласти в такій редакції:
     "8. Складання студентами вищих медичних закладів іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії, а також повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів та заліків.";
( зупинено Указом Президента України від 30 квітня 2009 року № 285)
доповнити розділ пунктом 20 такого змісту:
"20. Надання університетськими клініками:
послуг з проведення науково-дослідної роботи, розроблення та впровадження нових медичних технологій;
в оренду приміщень та обладнання.".
       2. У переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30; 1999 р., N 14, ст. 573; 2004 р., N 46, с. 3049):
1) у розділі 1:
доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:
"8) складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії, а в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого - академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах;";
( зупинено Указом Президента України від 30 квітня 2009 року № 285)
пункт 13 викласти у такій редакції:
"13) надання послуг, пов'язаних з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням, зокрема друкування дисертацій, друкування і розсилання авторефератів, стенографування під час захисту (крім оплати часу засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);";
пункт 14 після слова "самостійно" доповнити словами ", та плата за стажування";
пункт 17 після слова "водіїв," доповнити словом "курси,", а після слів "молодіжного туризму" - словами ", курси перекладачів, навчання методикам статистичної обробки інформації";
пункт 19 після слова "змагань" доповнити словами ", надання консалтингових послуг";
доповнити розділ пунктами 21 - 28 такого змісту:
"21) відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були пропущені без поважних причин;
22) проведення за бажанням учнів та студентів додаткових індивідуальних занять з метою підвищення рівня їх підготовки та розвитку творчих здібностей;
23) проведення за бажанням студентів додаткових консультацій та занять з дисциплін, не передбачених навчальними планами;
24) забезпечення форменим одягом;
( зупинено Указом Президента України від 30 квітня 2009 року № 285)
25) організація та проведення семінарів, конференцій, симпозіумів та виставок у разі, коли це не передбачено навчальними планами;
26) надання бібліотеками послуг з друкування, ксерокопіювання, сканування текстів та запис їх на носії, користування літературою понад установлені навчальними закладами строки;
27) видання та розповсюдження газет, журналів, наукових, науково-технічних, науково-методичних, науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних та інших видань;
28) видання та реалізація підручників, навчальних посібників, конспектів, лекцій, методичних матеріалів, монографій, інформаційно-аналітичних збірників, збірників наукових праць, тез доповідей, матеріалів конференцій, навчальної та навчально-методичної літератури, бланкової продукції.";
( зупинено Указом Президента України від 30 квітня 2009 року № 285)
2) доповнити розділ 2 пунктом 8 такого змісту:
"8) підготовка, організація та проведення нострифікаційних тестів та іспитів.";
3) розділ 3 викласти у такій редакції:
"3. У сфері виховання, охорони здоров'я, відпочинку та оздоровлення:
1) надання послуг з відпочинку та оздоровлення у спортивно-оздоровчих таборах, санаторіях-профілакторіях, пансіонатах та на базах відпочинку.";
4) у розділі 4:
пункт 1 після слова "профілю" доповнити словами "(зазначені послуги можуть надаватися також особам, що не перебувають з навчальним закладом у трудових відносинах і не навчаються в ньому)";
доповнити розділ пунктами 4 - 5 такого змісту:
"4) організація та надання послуг, пов'язаних з проведенням фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, з використанням катків, басейнів, кортів, спортивних, тренажерних та гімнастичних залів, аквапарків, лижних спусків, підйомників та трас у разі, коли це не передбачено навчальними планами;
5) надання послуг тренерами, методистами, інструкторами та медичними працівниками, коли це не передбачено навчальними планами.";
5) доповнити розділ 5 пунктами 3 - 5 такого змісту:
"3) відвідування музеїв, ботанічних садів та заповідників, коли це не передбачено навчальними планами;
4) індивідуальне обслуговування відвідувачів та екскурсійних груп у приміщеннях і на територіях музеїв, ботанічних садів, заповідників тощо;
5) проведення конкурсів, фестивалів, концертно-видовищних заходів, творчих вечорів.";
( зупинено Указом Президента України від 30 квітня 2009 року № 285)
6) пункт 9 розділу 6 виключити;
7) доповнити перелік новим розділом 81 такого змісту:
"81. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:
1) надання послуг з виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з проведення наукових досліджень та експериментальних розробок науковими, науково-дослідними та проектно-конструкторськими підрозділами вищих навчальних закладів;
2) проведення в межах повноважень наукової, науково-технічної, науково-практичної, технічної експертизи;
3) упровадження, виготовлення та реалізація наукової і науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устатковання.";
8) у розділі 9:
пункт 3 виключити;
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6) забезпечення доступу до інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування корпоративною електронною поштою;";
у пункті 7 слова "позашкільними навчальними закладами" замінити словами "державними навчальними закладами";
доповнити розділ пунктами 8 - 18 такого змісту:
"8) відшкодування витрат на виготовлення та оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника, свідоцтва про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про вчені звання, крім тих, що виготовляються за рахунок коштів державного бюджету;
9) відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок;
( зупинено Указом Президента України від 30 квітня 2009 року № 285)
10) виготовлення рекламної, поліграфічної продукції та інших друкованих матеріалів, пов'язаних з виконанням статутних завдань;
11) проведення експертизи для перевірки якості і безпеки продукції агропромислового комплексу, а також інших матеріалів при застосуванні сучасних агро- і біотехнологій, методів генної інженерії, пестицидів та інших біологічно активних і токсичних речовин;
12) надання послуг у сфері громадського харчування та ресторанного господарства (виробництво, реалізація та організація споживання кулінарної продукції);
13) надання послуг центрами (будинками) культури і мистецтв, здоров'я, працевлаштування, громадських зв'язків, медичними, консультаційно-методичними центрами, інтернет-кафе, яхт-клубами, фізкультурно-оздоровчими установами;
14) надання послуг з організації та проведення культурно-виховних заходів (вистав, концертів, фестивалів, вечорів відпочинку, балів, конкурсів, дискотек, демонстрацій відео- та кінофільмів тощо);
( зупинено Указом Президента України від 30 квітня 2009 року № 285)
15) проведення ярмарків, аукціонів, провадження виставкової та концертної діяльності;
16) надання в оренду приміщень;
17) надання в користування предметів культурно-побутового призначення, садово-городнього, фізкультурно-оздоровчого та спортивного обладнання, спортивного, туристичного інвентарю, човнів, наметів, будинків у місцях відпочинку, звуко- і відеотехніки, сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо- та відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій та іншого інвентарю, якщо це не передбачено навчальними планами;
18) провадження в межах повноважень медичної практики та надання ветеринарних послуг.".
3. Абзаци перший і другий пункту 10 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 423 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 18, ст. 731), викласти в такій редакції:
"10. Послуги, що надаються навчальними закладами та науковими установами, пов'язані з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням, зокрема друкування дисертації, друкування та розсилання авторефератів, стенографування під час захисту (крім оплати часу засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати участі в таких засіданнях офіційних опонентів), є платними.
Вищі навчальні заклади, наукові установи створюють належні умови для роботи спеціалізованих вчених рад, оформлюють атестаційні справи і засвідчують їх своєю печаткою.".
Наказ
0
6 травня 2009
4 992

Схожі публікації


Догори