КМУ внесено зміни до порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв бюджетними установами, в тому числі закладами освіти, для потреб їх фінансування

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 серпня 2000 р. N 1222
Київ

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. N 368)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 квітня 2009 року N 368
(зміни, внесені абзацами третім та четвертим пункту 2 змін,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року N 368,
 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 28 жовтня 2009 року N 28-рп/2009),
від 17 лютого 2010 року N 245

(Дію абзаців третього та четвертого пункту 2 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року N 368, зупинено згідно з Указом Президента України від 30 квітня 2009 року N 287/2009)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. N 368)

Затвердити Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. N 368)

Прем'єр-міністр України 
В. ЮЩЕНКО 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1222 

ПОРЯДОК
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. N 368)

1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі - благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів (далі - благодійники) безпосередньо бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі - набувачі).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. N 368)

2. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу - набувачів відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу.

Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату заробітної плати працівників установ і закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання відповідно до кошторисів зазначених установ і закладів з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" у разі, коли такий напрям видатків визначений благодійником.

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. N 368)

(зміни, внесені абзацами третім та четвертим пункту 2 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. N 368, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 28.12.2009 р. N 28-рп/2009)

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. N 245)

3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.

4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок "Суми за дорученням". Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1295 "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1238, N 46, ст. 1688).

Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що визначаються відповідно до пункту 2 Порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 2, ст. 40).

5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказом Головного управління Державного казначейства від 10 грудня 1999 р. N 113.
0
24 березня 2010
14 526
---

Схожі публікації


Догори