Відповідь Міносвіти


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Від 03.09.09 № 1/12-3584 Голові Центрального комітету Профспілки
На № 02-5/281 від 02.07.2009 працівників освіти і науки України
Сачкову Л.С.

Щодо необхідності забезпечення
соціально-економічних гарантій науковим
та науково-педагогічним працівникам

Шановний Леоніде Семеновичу!

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України І.В. Васюника від 26.08.2009 р. № 47131/1/1-09 в Міністерстві освіти і науки України спільно з Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством з питань сім’ї молоді та спорту, Вищою атестаційною комісією розглянули Ваше звернення до Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти стосовно необхідності забезпечення соціально-економічних прав і гарантій науковим і науково-педагогічним працівникам шляхом відновлення норм, зокрема, завдяки підвищенню посадових окладів за вчені звання професора і доцента, наукові ступені доктора і кандидата наук, почесні звання «народний» і «заслужений», спортивні звання, а також запровадженню виплати науково-педагогічним працівникам щорічної винагороди за сумлінне та зразкове виконання обов’язків й повідомляємо про наступне.

Для посилення мотивації до плідної праці та сприянню залучення талановитої молоді до проведення наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності та відповідно до норм статті 23 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 22.01.2005 р. № 86, якою було передбачено встановлення працівникам бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук, які мають вчене звання і науковий ступінь, доплат до посадових окладів: за вчене звання професора – у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу; доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі 25 відсотків; за науковий ступінь кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу, доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків.
На даний час умови оплати праці працівників бюджетної сфери визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами і доповненнями).

Відповідно до чинних нормативно-правих документів основною складовою заробітної плати є посадовий оклад, а надбавки та доплати до посадових окладів – це додаткове стимулювання та визнання заслуг, професіоналізму, високої кваліфікації тощо. Отже, в такий спосіб саме через встановлення надбавок за почесне звання та доплат за науковий ступінь та вчене звання (а не підвищень посадових окладів) на єдиних засадах здійснюється стимулювання працівників бюджетної сфери, які мають почесні звання, науковий ступінь або вчене звання.

Стосовно виплати щорічної винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання обов’язків, то відповідно до пункту 4 раніше вказаної постанови КМУ № 1298 керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надано право затверджувати порядок та розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, в тому числі і за сумлінне та зразкове виконання своїх обов’язків.

Зі свого боку Міністерство освіти і науки України підтримує вищезазначену пропозицію Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України. На думку фахівців Міністерства освіти і науки України переведення діючих доплат та надбавок в підвищення посадових окладів, а також виплата науково-педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання обов’язків зможе суттєво й позитивно відобразитись на розмірі заробітної плати науково-педагогічних та наукових працівників, а також дозволить підняти їх соціальний статус.

Проте, МОН одночасно адекватно оцінює та розуміє позицію Мінпраці та Мінфіну, які стурбовані тим, що запровадження таких підвищень призведе до диспропорції в рівнях оплати праці працівників бюджетної сфери. Крім того, це призведе до значного додаткового фінансування з Державного бюджету України, що на даний час в умовах світової фінансової кризи, яка передбачає жорстку економію бюджетних коштів є неможливим.

Одночасно повідомляємо, що у даний час з метою удосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, зокрема галузі освіти, при Міністерстві праці та соціальної політики України створена та працює Міжвідомча група, до складу якої входять й представники Міністерства освіти і науки України.

Одним з основних напрямків удосконалення умов оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери є впорядкування системи доплат і надбавок до посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери.

З повагою,
Заступник Міністра П.М. Куліков


Ткаченко О.Л.
 236-70-53

Схожі публікації


Догори